Mažasis princas / 小王子 — czytaj online. Strona 6

Litewsko-chińska dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

Mažasis princas

安托萬·德·聖-修伯里

小王子

— Ar ugnikalnis užgesęs, ar neužgesęs, mums, geografams, neturi reikšmės, — paaiškino geografas. — Mums svarbu kalnas. Jis nesikeičia.

“火山是熄灭了的也好,苏醒的也好,这对我们这些人来讲都是一回事。” 地理学家说,“对我们来说,重要的是山。山是不会变换位置的。”

— Bet ką reiškia „efemeriškas“? — pakartojo mažasis princas, kuris niekada nepamiršdavo ko klausęs.

“但是,‘短暂’是什么意思?”小王子再三地问道。他一旦提出一个问题是从不放过的。

— Tai reiškia „tas, kuriam skirta greitai išnykti“.

“意思就是:有很快就会消失的危险。”

— Vadinasi, mano gėlei skirta greitai išnykti?

“我的花是很快就会消失的吗?”

— Žinoma.

“那当然。”

„Mano gėlė efemeriška, — pagalvojo mažasis princas, — ji turi vos keturis dyglius atsiginti nuo pasaulio! O aš palikau ją vienut vieną savo planetoje!“

小王子自言自语地说:“我的花是短暂的,而且她只有四根刺来防御外侮!可我还把她独自留在家里!”

Tai buvo pirmas kartas, kai jis pasigailėjo iškeliavęs. Bet vėl atgavo drąsą

这是他第一次产生了后悔,但他又重新振作起来:

ir paklausė:
— Ką jūs patartumėte man aplankyti?

“您是否能建议我去看些什么?”小王子问道。

— Planetą Žemę, — atsakė geografas. — Ji turi gerą reputaciją…

“地球这颗行星,”地理学家回答他说,“它的名望很高……”

Ir mažasis princas leidosi į kelią galvodamas apie savo gėlę.

于是小王子就走了,他一边走一边想着他的花。

XVI

XVI

Tad septintoji planeta buvo Žemė.

第七个行星,于是就是地球了。

Žemė — ne paprasta planeta! Joje yra šimtas vienuolika karalių (žinoma, kartu su karaliais negrais), septyni tūkstančiai geografų, devyni šimtai tūkstančių verslininkų, septyni su puse milijono girtuoklių, trys šimtai vienuolika milijonų garbėtroškų, — iš viso apie du milijardai suaugusiųjų.

地球可不是一颗普通的行星!它上面有一百一十一个国王(当然,没有漏掉黑人国王),七千个地理学家,九十万个实业家,七百五十万个酒鬼,三亿一千一百万个爱虚荣的人,也就是说,大约有二十亿的大人。

Kad įsivaizduotumėte, kokia Žemė didelė, pasakysiu tik tiek, kad prieš išrandant elektrą visuose šešiuose žemynuose reikėjo išlaikyti visą armiją žibintininkų — keturis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus vienuolika žmonių.

为了使你们对地球的大小有一个概念,我想要告诉你们:在发明电之前,在六的大洲上,为了点路灯,需要维持一支为数四十六万二千五百一十一人的真正大军。

Pažvelgus truputį iš toliau, įspūdis buvo nuostabus. Šios armijos judėjimas buvo tvarkomas kaip baleto šokėjų.

从稍远的地方看过去,它给人以一种壮丽辉煌的印象。这支军队的行动就象歌剧院的芭蕾舞动作一样,那么有条不紊。

Pirmiausia ateidavo Naujosios Zelandijos ir Australijos žibintininkų eilė. Uždegę savo žibintus, jie eidavo miegoti. Po jų į šokį įsitraukdavo Kinijos ir Sibiro žibintininkai. Paskui ir jie dingdavo už kulisų.

首先出现的是新西兰和澳大利亚的点灯人。点着了灯,随后他们就去睡觉了。于是就轮到中国和西伯利亚的点灯人走上舞台。随后,他们也藏到幕布后面去了。

Tada savo žibintus uždegdavo Rusijos ir Indijos žibintininkai. Paskui Afrikos ir Europos. Tada Pietų Amerikos. Po jų Šiaurės Amerikos.

于是就又轮到俄罗斯和印度的点灯人了。然后就是非洲和欧洲的。接着是南美的,再就是北美的。

Ir jie niekada nesumaišydavo savo eilės, visada išeidavo į sceną laiku. Tai buvo nuostabu.

他们从来也不会搞错他们上场的次序。真了不起。

Tik žibintininkas, turintis uždegti vienintelį žibintą Šiaurės ašigalyje, ir jo draugas, atsakingas už vienintelį žibintą Pietų ašigalyje, gyveno lengvai ir nerūpestingai: jie dirbdavo tik du kartus per metus.

北极仅有一盏路灯,南极也只有一盏;唯独北极的点灯人和他南极的同行,过着闲逸、懒散的生活:他们每年只工作两次。

XVII

XVII

Kai nori pasirodyti sąmojingas, kartais mažumėlę apsimeluoji. Pasakodamas jums apie žibintininkus, buvau nelabai sąžiningas. Bijau, kad tie, kurie nepažįsta mūsų planetos, nesusidarytų apie ją neteisingos nuomonės. Žemėje žmonės užima labai mažai vietos.

当人们想要说得俏皮些的时候,说话就可能会不大实在。在给你们讲点灯人的时候,我就不那么忠实,很可能给不了解我们这个星球的人们造成一个错误的概念。在地球上,人们所占的位置非常小。

Jeigu du milijardai žmonių, gyvenančių Žemėje, glaudžiai sustotų vienoje vietoje tarsi mitinge, jie lengvai tilptų dvidešimt mylių ilgio ir dvidešimt mylių pločio aikštėje. Visą žmoniją būtų galima sutalpinti mažiausioje Ramiojo vandenyno salelėje.

如果住在地球上的二十亿居民全站着,并且象开大会一样靠得紧些,那么就可以从容地站在一个二十海里见方的广场上。也就是说可以把整个人类集中在太平洋中一个最小的岛屿上。

Suaugusieji, žinoma, niekad jumis nepatikės. Jie įsivaizduoja, kad užima labai daug vietos. Mano esą tokie pat dideli kaip baobabai. Patarkit paskaičiuoti. Jiems patiks, nes jie dievina skaičius. Tačiau jūs tokiam nykiam darbui negaiškite laiko. Beprasmiška. Žinau, kad pasitikite manimi.

当然,大人们是不会相信你们的。他们自以为要占很大地方,他们把自己看得象猴面包树那样大得了不起。你们可以建议他们计算一下。这样会使他们很高兴,因为他们非常喜欢数目字。可是你们无须浪费时间去做这种乏味的连篇累牍的演算。这没有必要。你们可以完全相信我。

Tad atvykęs į Žemę mažasis princas labai nustebo neišvydęs nė vieno žmogaus. Net buvo pradėjęs baimintis patekęs ne į tą planetą, tačiau staiga smėlyje sujudėjo kažkokia mėnulio spalvos ringė.

小王子到了地球上感到非常奇怪,他一个人也没有看到,他正担心自己跑错了星球。这时,在沙地上有一个月光色的圆环在蠕动。

— Labas vakaras, — dėl visa ko pasisveikino mažasis princas.

小王子毫无把握地随便说了声:“晚安。”

— Labas vakaras, — atsakė gyvatė.

“晚安。”蛇说道。

— Į kokią planetą aš patekau? — paklausė mažasis princas.

“我落在什么行星上?”小王子问道。

— Į Žemę, — atsakė gyvatė. — Į Afriką.

“在地球上,在非洲。”蛇回答道。

— O!.. Argi Žemėje nėra žmonių?

“啊!……怎么,难道说地球上没有人吗?”

— Čia dykuma. Dykumose žmonių nebūna. Žemė didelė, — paaiškino gyvatė.

“这里是沙漠,沙漠中没有人。地球是很大的。”蛇说。

Mažasis princas atsisėdo ant akmens ir pakėlė akis į dangų.

小王子坐在一块石头上,抬眼望着天空,说道:

— Įdomu, — tarė jis, — ar žvaigždės šviečia tam, kad kiekvienas kada nors galėtų susirasti savąją? Pažvelk į mano planetą. Ji tiesiai virš mūsų… Bet taip toli!

“我捉摸这些星星闪闪发亮是否为了让每个人将来有一天都能重新找到自己的星球。看,我那颗行星。它恰好在我们头顶上……可是,它离我们好远哟!”

— Ji graži, — pasakė gyvatė. — O ko tu čia atkeliavai?

“它很美。”蛇说,“你到这里来干什么呢?”

— Turiu keblumų su viena gėle, — prisipažino mažasis princas.

“我和一朵花闹了别扭。”小王子说。

— O! — nusistebėjo gyvatė.

“啊!”蛇说道。

Ir juodu nutilo.

于是他们都沉默下来。

— Kur žmonės? — galop vėl paklausė mažasis princas. — Dykumoje jautiesi truputį vienišas…

“人在什么地方?”小王子终于又开了腔。“在沙漠上,真有点孤独……”

— Tarp žmonių taip pat jautiesi truputį vienišas, — tarė gyvatė.

“到了有人的地方,也一样孤独。”蛇说。

Mažasis princas įdėmiai pažvelgė į ją.

小王子长时间地看着蛇。

— Keista tu, — pagaliau tarė jis. — Plonučiukė it pirštas…

“你是个奇怪的动物,细得象个手指头……。”小王子终于说道。

— Bet galingesnė už karaliaus pirštą, — atsikirto gyvatė.

“但我比一个国王的手指更有威力。”蛇说道。


小王子微笑着说:

— Neatrodai labai galinga… net neturi letenų… ir net negali keliauti…

“你并不那么有威力……你连脚都没有……你甚至都不能旅行……”

— Aš galiu tave nunešti toliau nei laivas, — tarė gyvatė.

“我可以把你带到很远的地方去,比一只船能去的地方还要远。”蛇说道。

Ir apsivyniojo apie mažojo princo kulkšnį tarsi auksinė apyrankė.

蛇就盘结在小王子的脚腕子上,象一只金镯子。

— Ką tik aš paliečiu, grąžinu į žemę, iš kurios jis radosi. Bet tu tyras ir atkeliavai iš žvaigždės…

“被我碰触的人,我就把他送回老家去。”蛇还说,“可是你是纯洁的,而且是从另一个星球上来的……”

Mažasis princas nieko neatsakė.

小王子什么也没有回答。

— Man tavęs gaila. Tu toks silpnas šioje granito Žemėje. Galbūt vieną dieną galėsiu tau padėti, jeigu imsi labai ilgėtis savo planetos. Aš galiu…

“在这个花岗石的地球上,你这么弱小,我很可怜你。如果你非常怀念你的星球,那时我可以帮助你。我可以……”

— O, puikiai supratau, — pasakė mažasis princas. — Bet kodėl tu visą laiką kalbi mįslėmis?

“啊!我很明白你的意思。”小王子说,“但是你为什么说话总是象让人猜谜语似的?”

— Aš išsprendžiu visas mįsles, — atsakė gyvatė.

“这些谜语我都能解开的。”蛇说。

Ir juodu nutilo.

于是他们又都沉默起来。

XVIII

XVIII

Mažasis princas perėjo dykumą ir sutiko tik vieną gėlę. Mažą menkutę gėlytę trimis žiedlapiais.

小王子穿过沙漠。他只见过一朵花,一个有着三枚花瓣的花朵,一朵很不起眼的小花……

— Laba diena, — pasisveikino mažasis princas.

“你好。”小王子说。

— Laba diena, — atsakė gėlė.

“你好。”花说。

— Kur žmonės? — mandagiai pasiteiravo mažasis princas.

“人在什么地方?”小王子有礼貌地问道。

Vieną dieną gėlė buvo mačiusi pro šalį žengiančią vilkstinę.

有一天,花曾看见一支骆驼商队走过:

— Žmonės? Manau, jų tėra šeši ar septyni. Mačiau juos prieš daugelį metų. Tačiau niekas nežino, kur jų ieškoti. Juos blaško vėjas. Jie neturi šaknų, todėl jiems labai nepatogu.

“人吗?我想大约有六七个人,几年前,我瞅见过他们。可是,从来不知道到什么地方去找他们。风吹着他们到处跑。他们没有根,这对他们来说是很不方便的。”

— Sudie, — atsisveikino mažasis princas.

“再见了。”小王子说。

— Sudie, — atsakė gėlė.

“再见。”花说。

XIX

XIX

Mažasis princas užkopė į aukštą kalną. Jis niekad nebuvo matęs kalnų, tik tris ugnikalnius, kurie tesiekė jam kelius. Užgesusiu ugnikalniu jis naudojosi kaip taburete. „Nuo tokio aukšto kalno kaip šitas, — pagalvojo jis, — iškart pamatysiu visą planetą ir visus žmones“. Tačiau pamatė tik smailias it adatos uolų viršūnes.

小王子爬上一座高山。过去他所见过的山就是那三座只有他膝盖那么高的火山,并且他把那座熄灭了的火山就当作凳子。小王子自言自语地说道:“从这么高的山上,我一眼可以看到整个星球,以及所有的人。”可是,他所看到的只是一些非常锋利的悬崖峭壁。

— Laba diena, — tarė jis dėl visa ko.

“你好。”小王子试探地问道。

— Laba diena… diena… diena… — atsiliepė aidas.

“你好……你好……你好……”回音在回答道。

— Kas jūs? — paklausė mažasis princas.

“你们是什么人?”小王子问。

— Kas jūs… kas jūs… kas jūs… — atsišaukė aidas.

“你们是什么人……你们是什么人……你们是什么人……”回音又回答道。

— Būkite mano draugai, aš esu vienas, — tarė jis.

“请你们做我的朋友吧,我很孤独。”他说。

— Vienas… vienas… vienas… — atsakė aidas.

“我很孤独……我很孤独……我很孤独……”回音又回答着。

„Kokia keista planeta, — pagalvojo mažasis princas. — Visa išdžiūvusi, pilna smailių ir druskėta.

小王子想道:“这颗行星真奇怪!它上面全是干巴巴的,而且又尖利又咸涩,

O žmonėms trūksta vaizduotės. Jie tik kartoja, ką jiems pasakai… Savo planetoje aš turėjau gėlę: ji visada prabildavo pirma…“

人们一点想象力都没有。他们只是重复别人对他们说的话……在我的家乡,我有一朵花。她总是自己先说话……”

XX

XX

Bet taip jau atsitiko, kad mažasis princas, ilgai žingsniavęs per smėlynus, uolas ir sniegynus, galop rado kelią. O visi keliai veda pas žmones.

在沙漠、岩石、雪地上行走了很长的时间以后,小王子终于发现了一条大路。所有的大路都是通往人住的地方的。

— Laba diena, — pasisveikino

“你们好。”小王子说。

priėjęs pilną rožių sodą.

这是一个玫瑰盛开的花园。

— Laba diena, — atsakė rožės.

“你好。”玫瑰花说道。

Mažasis princas pažiūrėjo į jas ir pamatė, kad visos jos panašios į jo gėlę.

小王子瞅着这些花,它们全都和他的那朵花一样。

— Kas jūs? — suglumęs paklausė.

“你们是什么花?”小王子惊奇地问。

— Mes rožės, — atsakė rožės.

“我们是玫瑰花。”花儿们说道。

— O! — nustebo mažasis princas.

“啊!”小王子说……。

Ir pasijuto labai nelaimingas. Jo gėlė jam sakė, kad ji tokia viena visatoje. Ir štai jam prieš akis penki tūkstančiai tokių gėlių viename sode!

他感到自己非常不幸。他的那朵花曾对他说她是整个宇宙中独一无二的一种花。可是,仅在这一座花园里就有五千朵完全一样的这种花朵!

„Kaip ji įsižeistų, jeigu jas pamatytų… — pagalvojo mažasis princas. — Imtų baisiausiai kosėti ir apsimestų mirštanti, kad tik nepasirodytų juokinga. O man reikėtų apsimesti, kad rūpinuosi ja kaip ligone, kitaip ji iš tikrųjų numirtų, kad ir mane pažemintų…“

小王子自言自语地说:“如果她看到这些,她是一定会很恼火……她会咳嗽得更厉害,并且为避免让人耻笑,她会佯装死去。那么,我还得装着去护理她,因为如果不这样的话,她为了使我难堪,她可能会真的死去……”

Paskui dar pagalvojo: „Maniau, kad aš turtingas, nes turiu vienintelę pasaulyje gėlę, o pasirodo, ji tik paprasta rožė. Turiu tik ją ir tris iki kelių siekiančius ugnikalnius, kurių vienas tikriausiai amžinai užgesęs… Tai koks gi iš manęs princas…“

接着他又说道:“我还以为我有一朵独一无二的花呢,我有的仅是一朵普通的花。这朵花,再加上三座只有我膝盖那么高的火山,而且其中一座还可能是永远熄灭了的,这一切不会使我成为一个了不起的王子……”

Ir atsigulęs į žolę pravirko.

于是,他躺在草丛中哭泣起来。

XXI

XXI

Štai tada ir pasirodė lapė.

就在这当儿,跑来了一只狐狸。

— Laba diena, — pasisveikino lapė.

“你好。”狐狸说。

— Laba diena, — mandagiai atsakė mažasis princas, nors atsigręžęs nieko nepamatė.

“你好。”小王子很有礼貌地回答道。他转过身来,但什么也没有看到。

— Aš čia, — tarė balsas. — Po obelim…

“我在这儿,在苹果树下。”那声音说。

— Kas tu? — paklausė mažasis princas. — Esi labai graži…

“你是谁?”小王子说,“你很漂亮。”

— Aš esu lapė, — atsakė lapė.

“我是一只狐狸。”狐狸说。

— Pažaisk su manim, — paprašė mažasis princas. — Man labai liūdna…

“来和我一起玩吧,”小王子建议道,“我很苦恼……”

— Negaliu žaisti su tavim, — tarė lapė. — Aš neprijaukinta.

“我不能和你一起玩,”狐狸说,“我还没有被驯服呢。”

— Ak, atleisk, — atsiprašė mažasis princas.

“啊!真对不起。”小王子说。