Daodejing / 道德经 — w językach szwedzkim i chińskim

Szwedzko-chińska dwujęzyczna książka

Lao Zi

Daodejing

老子

道德经

Swedish by Gordon Sandgren

1

一章

Det Tao som kan observeras är inte det eviga Tao.
Det som kan namnges är inte det eviga namnet.
Det obeskrivliga är universums ursprung.
Då beskrivningar för första gången kunde göras började allting.
Därför när man är fri från önskan ser man mysteriet
När man önskar ser man manifestationer.
Dessa två är detsamma.
När manifestationer framträder ges olika namn.
Deras likhet är ett mysterium,
Mysterium inom mysteriet;
Dörren till varje djup.

道,可道,非常道;名,可名,非常名。无名,天地始;有名,万物母。常无,欲观其妙;常有,欲观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

2

二章

Alla i världen känner igen det vackra som vackert.
Häri ligger fröet till fulheten.
Alla känner igen det goda som godhet.
Häri ligger fröet till ondskan.
Därför
Varande och icke-varande skapar varandra.
Svårighet och lätthet får till stånd varandra.
Lång och kort avgränsar varandra.
Hög och låg vilar på varandra.
Ljud och röst harmoniserar varandra.
Fram och tillbaka följer varandra.
Därför befinner sig de visa i ett tillstånd av wu-wei (handling utan att klänga fast).
Och de utför den ordlösa undervisningen.
Häri skapas myriader saker utan avgränsning.
Därför utför de visa handlingar utan att behärska,
Handlar utan förväntningar
Och presterar utan att hålla fast i sina talanger.
Det är precis därför hon inte behöver hålla fast i dem
Eftersom de aldrig lämnar henne.

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作而不辞,生而不有,为而不恃,成功不居。夫唯不居,是以不去。

3

三章

Om du inte smickrar den som är förträfflig, kommer du att göra andra icke-stridslystna.
Om du inte värdesätter sällsynta skatter, kommer du att hindra andra från att stjäla.
Om folk inte längtar, kommer de inte vara upprörda.
Därför, när de visa regerar,
Renar de folks medvetanden,
De fyller deras magar,
Gör deras ambitioner svagare och
Stärker deras ben.
Om människorna undervisas i att icke vara perfekta och utan längtan
Kommer det att leda till att de intellektuella inte vågar lägga sig i.
Genom att göra wu-wei, kommer medgörligheten att finnas.

不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不盗;不见可欲,使心不乱。圣人治:虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使知者不敢为,则无不治。

4

四章

Tao är så vidsträckt att när du använder den, kommer alltid någonting att vara kvar.
Så djup är den!
Den tycks vara förfadern till alla myriader saker.
Den slöar det vassa
Löser upp knutor
Mjukar upp det skarpa ljuset
Förenar sig med det vardagliga.
Den är så hel!
Den tycks vara evig.
Den är barn till jag-vet-inte-vem.
Och finns till före den ursprunglige Guden-i-höjden.

道冲,而用之久不盈。深乎!万物宗。挫其锐,解其忿,和其光,同其尘。湛常存。吾不知谁子?象帝之先。

5

五章

Naturen är varken god eller ond,
Den behandlar allt opartiskt.
Den vise är inte heller god eller ond,
Och han behandlar alla opartiskt.
Naturen är som en blåsbälg:
Töm den, men den är inte förbrukad.
Krama den och mer kommer ut.
Den vise skaffar sig erfarenheter
Och han blir aldrig förbrukad.

天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐蘥。虚而不屈,动而俞出。多言数穷,不如守中。

6

六章

Tao har blivit kallad den Stora Modern:
Tom men ändå outtömlig,
Den är moder till alla eviga ord.
Den är alltid närvarande i dig.
Du kan använda den hur du vill.

谷神不死,是谓玄牝。玄牝门,天地根。绵绵若存,用之不勤。

7

七章

Tao varar för alltid.
Orsaken till att Tao varar för alltid
Är att den aldrig är född.
Därför kan den inte dö.
Den vise placerar sig själv sist men finner sig vara först.
Han ignorerar sin längtan och upptäcker sig vara nöjd.
Han blir fulländad genom att vara i Tao.

天长地久。天地所以能长久者,以其不自生,故能长久。是以圣人后其身而身先,外其身而身存。以其无私,故能成其私。

8

八章

Den högsta godheten är som vatten.
Vatten ger näring till allt utan att kämpa.
Ändå vistas det på platser som människor hatar.
Därför den är som Tao.
Som bostad, är jorden bra.
För medvetandet är djupet bra.
Ge utan att vara partisk.
Det goda talet frodas i ärlighet.
I ledande position, är självkontroll bra.
I affärer är skicklighet bra.
Om du inte gör dig till, kommer du inte att bli tillrättavisad.

上善若水。水善利万物,又不争。处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善人,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

9

九章

Att vänta tills allt är mättat är inte så bra som att sluta i god tid.
Ett väldigt skarpt slipat svärd varar inte så länge.
En rum fyllt med guld och juveler kan inte helt skyddas.
Att skryta om ditt välstånd och dina förtjänster får dig på fall.
Efter fullgjort arbete, dra dig tillbaka.
Detta är harmonins väg.

持而盈之,不若其以。揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。功成、名遂、身退,天之道。

10

十章

Lugna ner din oroade själ och håll dig till enheten:
Kan du undvika separation?
Fokusera på avspänning:
Kan du vara som ett spädbarn?
När det gäller att öka din insikt:
Kan du få bort dina blockeringar?
Älska dina medmänniskor och regera staten:
Kan du undvika över-manipulation?
När det gäller att öppna eller stänga livsflödet:
Kan du tillåta den kvinnliga energin?
Att upplysa hela universum:
Kan du vara fri från förnuft?
Ge gärna näring åt förnuftet.
Använd det men håll inte fast vid det.
Handla utan att förvänta dig något.
Utmärk dig, men ta inte betalt.
Detta är den Mystiska Moralen.

载营魄抱一,能无离?专气致柔,能婴儿?涤除玄览,能无疵?爱人治国,能无为?天门开阖,能为雌?明白四达,能无知?生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

11

十一章

Trettio ekrar möts i hjulnavet.
Det är på grund av vad som inte finns i navets centrum som gör att kärran är användbar.
Lera formas till ett kärl.
Det är på grund av tomheten i kärlet som gör att det är användbart.
Såga ut dörrar och fönster för att göra ett rum.
Det är på grund av dessa öppningar som rummet är användbart.
Därför, det närvarande används för avkastning.
Men det är i frånvaron som användbarheten finns.

三十辐共一毂,当其无有,车之用。埏埴以为器,当其无有,器之用。凿户牖以为室,当其无有,室之用。有之以为利,无之以为用。

12

十二章

De fem färgerna förblindar våra ögon.
De fem tonerna gör våra öron döva.
De fem aromerna förvirrar vår smaklökar.
Kapplöpning och jakt avtrubbar.
Att äga sällsynta skatter föder ett skadligt beteende.
Därför beaktar den vise sitt centrum, och inte sina sinnen.
Han kan släppa sinnena och väljer sitt centrum.

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋田猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目。故去彼取此。

13

十三章

Acceptera en förnedring som en överraskning.
Värdera en stor olycka som du värderar ditt eget själv.
Vad menar jag med ”Acceptera en förnedring som en överraskning”?
När du är ödmjuk
Är insikten en överraskning
Och så är förlusten.
Det är därför jag säger, ”Acceptera en förnedring som en överraskning.”
Vad menar jag med ”Värdera stor olycka som du värderar ditt eget själv ”?
Om jag inte har något själv, hur kunde jag då uppleva olycka?
Därför, om du ger ditt liv som ett bidrag till världen,
Kan du lita på världen.
Om du älskar att ge dig själv på detta vis,
Då kan du vara anförtrodd åt världen.

宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱?辱为下。得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾所以有大患,为我有身。及我无身,吾有何患!故贵身于天下,若可托天下;爱以身为天下者,若可寄天下。

14

十四章

Leta efter det, det kan inte ses.
Det heter det avlägsna.
Lyssna på det, den kan inte höras.
Den heter det sällsynta.
Sträck dig efter det, det kan inte fås.
Det heter det obestämbara.
Dessa tre ytterligheter kan inte begripas.
Därför kan de sammanfogas till ett.
Dess topp är inte ljus;
Dess botten är inte mörk;
Det existerar oupphörligt, det kan inte namnges och det återvänder till ingenting.
Sålunda kallas det den formlösa formen,
Bilden av ingenting.
Detta kallas det mest fördunklade.
Gå den till mötes, men du kan inte se dess ansikte.
Följ den, men du kan inte se dess rygg.
Fokusera på den uråldriga Tao
Så kan du föreställa dig den innevarande existensen
Och var medveten om vår urtids-början.
Detta har kallats Tao, begynnelsens tråd.

视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;抟之不得,名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不曒,在下不昧。绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓忽恍。迎不见其首,随不见其后。执古之道,以语今之有。以知古始,是谓道已。

15

十五章

De gamla taoistiska mästarna
Hade subtila, fantastiska och mystiska genomslagskrafter
Ett djup som man inte kan få kunskap om.
Det är för att de är omöjliga att få kunskap om
Som vi är tvingade att lägga märke till deras framträdande.
Tvekande, som en som ska gå över en isbelagd flod.
Beredd, som en som är rädd för alla grannar runt ikring.
Värdig, som en gäst.
Lös, som is som håller på att smälta.
Rättfram, som en träplanka.
Öppen, som en dalgång.
Mörk, som dyigt vatten.
Vem kan vara förvirrad, och använda klarhet för att gradvis bli upplyst?
Vem kan vara lugn, och använda oupphörlig tillämpning för eventuell framgång?
Den som håller sig till denna väg ber inte om fullbordan.
Därför att han inte ber om fullbordan
Kan han bli splittrad
Och handla utan att få en vinst.

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫若冬涉川,犹若畏四邻,俨若客,涣若冰将释,敦若朴,混若浊,旷若谷。熟能浊以静之?徐清。安以动之?徐生。保此道者,不欲盈。夫唯不盈,能弊复成。

16

十六章

Åstadkom tomheten till sin ytterlighet.
Behåll stillheten hel.
Myriader saker agerar i samstämmighet.
Därför iakttager jag deras återgång.
Allt blomstrar och återvänder sedan till sin rot.
Återvändandet till roten heter tystnad.
Tystnad heter återvändande till liv.
Återvända till liv heter konstant.
Att känna till denna konstant heter upplysning.
Att handla godtyckligt utan att känna till konstanten är skadligt.
Att känna till konstanten är mottaglighet, vilken är opartisk.
Opartiskhet är kungavärdighet.
Kungavärdighet är Himmelen.
Himmelen är Tao
Tao är evig.
Fastän du förlorar din kropp, dör du inte.

致虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。夫物云云,各归其根。归根曰静,静曰复命,复命曰常,知常曰明。不知常,忘作,凶。知常容,容能公,公能王,王能天,天能道,道能久,没身不殆。

17

十七章

Från antiken och framåt har de känt till och tillägnat sig Tao.
De som kom därefter älskade och prisade den.
Nästa var skräckslagna för den.
Och därefter föraktade de den.
Om du är i avsaknad av ärlighet kommer ingen att tro dig.
Hon är så omsorgsfull med sina älskade ord!
När hennes arbete är fullständigt och hennes arbete är klart,
Då säger alla: ”Vi gjorde det!”

太上,下知有之;其次,亲之豫之;其次,畏之侮之。信不足,有不信!由其贵言。成功事遂,百姓谓我自然。

18

十八章

När det stora Tao försvinner
Då uppstår plikt och rättvisetänkande.
När intelligensen är manifesterad
Då visar sig bedrägeriet.
När relationerna inte är i harmoni
Då kommer fromheten.
När landet är i kaos
Då framträder lojala ministrar.

大道废,有人义。智惠出,有大伪。六亲不和,有孝慈。国家昏乱,有忠臣。

19

十九章

Gör er av med ”helighet” och överge ”duktighet” och människorna kommer att ha nytta av det hundrafalt.
Bli av med ”moral” och överge ”rättvisa” och människorna kommer att återvända till att göra bra saker.
Bli av med duktigheten och överge förtjänsten, och tjuvar och gangster kommer inte att finnas mer.
Då ovanstående är endast ord, är de inte tillräckligt.
Därför behöver det vara någonting som inkluderar dem alla.
Se på ursprunget och ha en icke-differentierad hållning.
Minska själviskheten och minska på längtan.

绝圣弃智,民利百倍;绝民弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲。

20

二十章

Bli av med kravet att ”lära” och ”oro” kommer att försvinna.
Hur stor skillnad är det mellan ”ja” och ”nej”?
Hur långt ifrån varandra är ”god” och ”ond”?
Dock vad människorna fruktar kan inte åsidosättas.
Jag är splittrad, och har aldrig varit i det behagliga centrum.
Alla människor uppskattar sig själva, som om de är på fest.
Jag förblir ensam, har inte ännu visat mig.
Som ett spädbarn som ännu inte har skrattat.
Trött, som en förtvivlad som inget hem har att återvända till.
Alla människor uppskattar det speciella
Men jag har lämnat allting bakom mig.
Jag är okunnig om andras tankar.
Så tråkigt!
Medan de flesta är klartänkta och glada, är jag ensam oansenlig.
De flesta vet allting.
För mig verkar allt som i ett dunkel.
Så trist!
Som havet.
Blåser bara runt!
Det tycks inte finnas någon plats att vila på.
Alla har ett mål i sikte.
Jag är som en okunnig bondlurk.
Jag är inte som andra folk.
Jag vill bli uppfödd av Modern.

绝学无忧。唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去何若?人之所畏,不可不畏。忙兮其未央!众人熙熙,若享太牢,若春登台。我魄未兆,若婴儿未孩。乘乘无所归!众人皆有余,我独若遗。我愚人之心,纯纯。俗人昭昭,我独若昏。俗人察察,我独闷闷。淡若海,漂无所止。众人皆有已,我独顽似鄙。我独异于人,而贵食母。

21

二十一章

Den stora moralens form är någonting som bara Tao kan följa.
Tao som en ”sak” är bara vag och otydlig.
Hur otydlig! Hur vag! Formen är inne i den.
Hur vag! Hur otydlig! Det finns saker i Tao.
Hur djup! Hur mörk! I Tao är naturen.
Naturen är så verklig - i det avseendet är det en övertygelse.
Från nutid till antiken har dess namn alltid funnits med, så vi kan undersöka allt ursprung.
Hur vet jag formen på allt ursprung?

孔得之容,唯道是从。道之为物,唯恍唯忽。忽恍中有象,恍忽中有物。真冥中有精,其精甚真,其中有信。自古及今,其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之然?以此。

22

二十二章

Det ofullständiga är fullständigt.
Det krokiga är rätat.
Uppnåendet är där det finns lite.
Där det är mycket, där är förvirring.
Därför håller de visa fast vid det som är ett och blir därmed modell för allt.
Hon visar sig inte själv, och är därför tydlig.
Hon försäkrar sig inte, och är därför erkänd.
Hon skryter inte och har därför meriter.
Hon är inte stolt och är därför framgångsrik.
Det är för att hon inte strider som ingen kan strida med henne.
Hur kunde de gamla säga, ”Det ofullständiga är fullständigt” inte var det tomt prat?
Tro på det fullständiga och återvänd till det.

曲则全,枉则正;洼则盈,弊则新;少则得,多则或。是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫惟不争,故天下莫能与之争。古之所谓‘曲则全’,岂虚语?故成全而归之。

23

二十三章

Att tala lite är naturligt.
Därför blåser en storm inte hela morgonen
Inte heller hällregnar det en hel dag.
Vem gör dessa saker? Himmelen och Jorden.
Om inte ens Himmelen och Jorden kan framtvinga perfekt kontinuitet
Hur kan då folk förvänta sig det?
Därför går det att balansera sina handlingar med hjälp av Tao.
Om du är ense med Tao blir du ett med Tao.
Om du är ense med moralen blir du ett med den.
Om du är ense med förlusten blir du ett med den.
Tao accepterar gärna denna samstämmighet.
Moralen accepterar gärna denna enighet.
Förlusten accepterar gärna även samstämmigheten.
Om du är opålitlig, kommer folk inte att ha förtroende för dig.

希言自然。飘风不终朝,骤雨不终日。熟为此?天地。天地上不能久,而况于人?故从事而道者,道德之;同于德者,德德之;同于失者,道失之。信不足,有不信。

24

二十四章

Om du står på tå, är du ostadig.
Bredbent kan du inte gå.
Om du anstränger dig för att synas, kommer du inte att synas.
Om du hävdar dig, kommer du inte att skina.
Om du skryter, kommer du inte att ha några meriter.
Om du framhäver dig själv, kommer du inte att nå framgång.
De som håller sig till Tao kallar detta
Överbliven mat och bortkastad handling
Och alla ogillar dem.
Därför gillar en Taoist inte detta.

企者不久,跨者不行,自见不明,自是不彰,自伐无功,自矜不长。其在道,曰余食赘行,物或有恶之,故有道不处。

25

二十五章

Där var någonting formlöst och perfekt
före universum blev till.
Så tyst och öde! Ensamt. Oföränderligt.
Evigt närvarande.
Det är universums Moder.
I brist på bättre namn kallar jag det Tao.
När jag tvingas att kategorisera det, kallar jag det ”stort”.
Det genomsyrar allt på insidan och utsidan, och det
Återvänder till alltings ursprung.
Tao är bra, Himmelen är bra, jorden är bra
Och mänskligheten är bra.
Inom vårt rike finns fyra storheter och mänskan är en av dem.
Mänskan följer jorden.
Jorden följer Himmelen.
Himmelen följer Tao
Tao följer bara sig själv.

有物混成,先天地生。寂漠!独立不改,周行不殆,可以为天下母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰返。道大,天大,地大,王大。域中有四大,而王处一。人法地,地法天,天法道,道法自然。

26

二十六章

Kraften är ljusets rot.
Det orörliga är källan till all rörelse.
Därför reser de visa alla dagar
utan att lämna sitt hem.
Fastän det finns spektakel att se passerar han med lätthet.
Varför skall en ledare fladdra runt som en dåre?
Hur kan en ledare för en stor stat vara så intresserad av sig själv
Att han ignorerar människorna?
Om du tar lätt på dem kommer du att förlora din rötter.
Om du är instabil, kommer du att förlora ditt ledarskap.

重为轻根,静为躁君。是以君子终日行,不离辎重,虽有荣观,燕处超然。如何万乘之主,以身轻天下?轻则失臣,躁则失君。

27

二十七章

En god vägfarare lämnar inga spår.
Bra tal saknar småaktig kritik.
En god matematiker behöver ingen räknare.
En ordentligt stängd dörr kommer att förbli stängd utan en regel.
Skickligt fastsättande kommer att förbli fast utan band.
Det är på detta sätt som de visa alltid är skickliga i att upplyfta folket.
Därför överger hon inte någon.
Hon är alltid skicklig i att hjälpa
Därför ger hon inte upp något.
Detta kallas ”förverkligande genom hennes upplysning”.
Härav följer att de som är bra är lärare lär dem som
inte-är-så-bra.
Och de som inte-är-så-bra är de godas jobb.
Värdera inte din lärare eller älska inte dina studenter:
Även om du är elegant, kan du ha allvarliga fel.
Detta kallas Viktig Subtilitet.

善行,无辙迹;善言,无瘕谪;善计,不用筹策;善闭,无关键不可开;善结,无绳约不可解。是以圣人常善救人,而无弃人;常善救物,而无弃物。是谓袭明。善人,不善人之师;不善人,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽知大迷,此谓要妙。

28

二十八章

Var medveten om det manliga och var trogen det kvinnliga.
Var som en dalgång för alla.
När du är en dalgång för alla
är du alltid bra
Och du har återvänt till oskuldsfullhet.
Känn till det Vita, var trogen det Svarta
Var en modell för alla.
När du är en modell för alla
Är du alltid bra och fri från fel
Och du återvänder till gränslöshet.
Känn till Äran och var trogen mot Förnedring
Var en dalgång för alla.
När du håller dig till detta är du fullständig
Och du återvänder till ett tillstånd av ”obearbetat stenblock”.
Blocket är hugget av verktyg.
De visa använder dem för att utföra uppgifterna.
Därför skär inte de bra skräddarna bort något.

知其雄,守其雌,为天下蹊。为天下蹊,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。常得不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常得乃足,复归于朴。朴散为器,圣人用为官长。是以大制无割。

29

二十九章

Om du vill styra världen
Kan jag förutse att du inte kommer att lyckas.
Världen är ett andligt fartyg, som inte kan kontrolleras.
Manipulatörer rör bara till saker.
Roffare förlorar sitt. Därför:
Ibland leder du
Ibland följer du
Ibland har du svårt att andas
Ibland andas du lätt
Ibland är du stark
Ibland är du svag
Ibland förstör du
Och ibland blir du förstörd.
Härav undviker de visa omåttlighet
De undviker storslagenhet
De undviker arrogans.

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为。为者败之,执者失之。夫物或行或随,或嘘或吹,或强或赢,或接或隳。是以圣人去甚,去奢,去泰。

30

三十章

Om du använde Tao som en princip för att styra
Skulle du inte styra människorna med militär makt.
Det man sår får man skörda.
Där generaler har slagit läger
Där växer törne och taggiga buskar.
I kölvattnet från en stor armé
Kommer år av hungersnöd.
Om du vet vad du gör
Kommer du att göra vad som är nödvändigt och sedan vara nöjd.
Utför men skryt inte
Utför utan att visa
Utför utan arrogans
Utför utan att styra
Utföra utan att tvinga.
När saker utsmyckas minskar de.
Detta kallas icke-Tao
icke-Tao är kortlivad.

以道作人主者,不以兵强天下,其事好还:师之所处,荆棘生。故善者果而已,不以取强。果而勿骄,果而勿矜,果而勿伐,果而不得以,是果而勿强。物牡则老,谓之非道,非道早已。

31

三十一章

Skarpa vapen är olycksbådande instrument.
Alla hatar dem.
Därför gillar inte Tao-människan dem.
I gentlemannens inrikes-affärer
är hedersvaktens ställning till vänster.
I militära affärer är hans ställning till höger.
Eftersom vapen är olycksbådande instrument, är de inte gentlemannens instrument
Så han använder dem utan nöje
Och han värderar enkelhet.
Seger är aldrig sött.
De som tycker att seger är sött
Är de som uppskattar dödande.
Om du uppskattar dödande, kan du inte vinna förtroende hos människorna.
Vid gynnsamma tillfällen är platsen för hedersvakten till vänster.
Vid olycksbådande tillfällen är platsen till höger.
Löjtnanten står till vänster.
Chefs-kommendören står till höger.
Och de talar med begravnings- riter för att begrava.
Vanlig folk, varifrån alla döda har kommit
Gråter och klagar.
Segrarna begraver dem med begravnings-riter.

夫佳兵者,不祥之器,物或恶之,故有道不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬惔为上,故不美,若美之,是乐杀人。夫乐杀者,不可得意于天下。故吉事尚左,凶事尚右。是以偏将军居左,上将军居右。杀人众多,以悲哀泣之;战胜,以哀礼处之。

32

三十二章

Tao är alltid anonym.
Och även fast ett ungt träd är litet
Kan ingen tvinga det att växa.
Om härskare kunde förverkliga denna princip
Skulle alla saker utvecklas naturligt.
Himmel och Jord skulle vara naturligt harmonierade
Och regn skulle vara söt dagg.
Folk som inte handhar Tao på dess eget villkor
Gör justeringar;
Och på så vis börjar indelningen med namn.
Eftersom det redan finns för mycket namn
Borde det sättas stopp för det.
Genom att veta var du skall stoppa, kan du undvika fara.
Tao's existens i världen
Är som vattenströmmar i dalgångar som rinner ut i floder och hav.

道常无名。朴虽小,天下不敢臣。王侯若能守,万物将自宾。天地相合,以降甘露,人莫之令而自均。始制有名。名亦既有,天将知止。知止不殆。譬道在天下,犹川谷与江海。

33

三十三章

Om du förstår andra är du smart.
Om du förstår dig själv är du upplyst.
Om du övervinner andra är du kraftfull.
Om du övervinner dig själv har du styrka.
Om du vet hur man kan vara nöjd är du rik.
Om du kan agera med kraft, har du vilja.
Om du inte förlorar din saklighet kan du bli bestående.
Om du kan dö utan att förlora något, är du evig.

知人者智,自知者明。胜人有力,自胜者强。知足者富,强行有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

34

三十四章

Alla myriader saker litar på Tao för deras liv men de urskiljer inte det.
Det förs fram till fullbordande men kan inte sägas existera.
Tao kläder och föder alla saker utan att härska över dem.
Det är alltid fritt från önskan, så vi kan kalla det ”det lilla”.
Myriaderna återvänder till det och det kräver inte herravälde
Därför kan det kallas ”stort”.
Tills avslutningen, betraktar Tao inte sig själv som Stort.
Därför förverkligar det sin storlek.

大道汜,其可左右。万物恃之以生而不辞,成功不名有。爱养万物不为主,可名于大。是以圣人终不为大,故能成其大。

35

三十五章

Håller sin Stora Form
Alla passerar bort.
De passerar bort oskadda, vilande i Stor Fred.
Det är för mat och musik som förbipasserande resenärer stannar.
När Tao framträder från dess öppning
Är den så subtil, och den har ingen smak.
Titta på den, du kan inte se den.
Lyssna, du kan inte höra den.
Använd den
Du kan inte uttömma den.

执大象,天下往。往而不害,安平太。乐与饵,过客止。道出言,淡无味,视不足见,听不足闻,用不可既。

36

三十六章

Det som kommer att förminskas
Måste först ha ökat.
Det som kommer att försvagas
Måste först ha blivit förstärkt.
Det som kommer att falla ner
Måste först ha blivit upprest.
Det som kommer att tagas
Måste först ha givits.
Detta kallas ”gömd insikt”.
Det stilla och mjuka övervinner det hårda och aggressiva.
En fisk kan inte lämna vattnet.
Landets mäktiga vapen
Borde inte förbises.

将欲翕之,必故张之;将欲弱之,必故强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之。是谓微明。柔胜刚,弱胜强。鱼不可脱于渊,国有利器,不可示人。

37

三十七章

Tao är alltid icke-existerande
Ändå är det ingenting den inte gör.
Om härskaren kan förverkliga den
Kommer allting att ändras på ett naturligt sätt.
När den ändras, vill de handla.
Så jag måste tygla dem att använda det namnlösa ”obearbetade stenblocket (ur-medvetandet).”
Att använda det namnlösa obearbetade blocket
Gör att de blir de fria från begär.
Fria från begär är de lugna och
Allt-under-Himmelen är naturligt ordnat.

道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。

38

三十八章

Sann moral är inte moralisk
Därför har den moral.
Ytlig moral misslyckas aldrig att vara moralisk
Därför har den ingen moral.
Sann moral ”agerar” inte
Och måste vara icke-existerande för att fungera.
Ytlig moral ”agerar”
Och måste vara tydligt för att fungera.
Sann godhet ”agerar”
Men måste vara icke-existerande för att fungera.
Sann Rättvisa ”agerar”
Men måste vara tydligt för att fungera.
Sann korrekthet ”agerar” och om du inte reagerar
Kommer de att rulla upp sina ärmar och hota dig.
Därför, när Tao är försvunnen kommer moralen
När moralen är försvunnen då är godheten där
När godheten är försvunnen då är Rättvisan där
Och när Rättvisan är försvunnen då är korrektheten där.
Nu är ”korrekthet” det yttre framträdandet för trohet och ärlighet
Och början på oreda.
Ockulta förmågor är bara blommor från Tao
Och början på dumhet.
Därför vistas Mästarna i verkligheten
Och inte i det ytliga.
Vila i frukten och inte i blomman.

上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德。上德无为而无以为,下德无为而有以为。上仁为之而无以为,上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而仍之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚不处其薄,居其实不居其华。故去彼取此。

39

三十九章

De i det förgångna hade uppnått helhet:
Himmelen uppnår helhet med dess klarhet;
Jorden uppnår helhet med dess fasthet;
Själen uppnår helhet med dess förmåga till överskridande;
Dalgången uppnår helhet när den är fylld;
Myriader Saker uppnår helheten i liv;
Härskaren uppnår helhet i rätt ledning av människorna.
Om Himmelen saknade klarhet vore den delad;
Om jorden saknade fasthet skulle den flyga bort;
Om själen saknade förmåga till överskridande vore den utmattad;
Om dalgången saknade fullständighet vore den uttömd;
Om myriader saker saknade liv skulle de försvinna.
Om härskaren saknar ädelt sinne och höghet kommer han att vara satt på det hala.
Härav
Ädelt sinne har anspråkslöshet som sin rot
Det Höga har det Låga som sin bas.
Därför kallar kungar sig för ”de föräldralösa, de ödmjuka, de ovärdiga”.
Är inte detta att ta det låga som det grundläggande? Eller hur?
På detta vis du kan få till stånd en bra effekt utan att kämpa.
Önska dig inte sällsynta ädelstenar
Eller stora mängder sandkorn.

昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。天无以清,将恐裂;地无以宁,将恐发;神无以灵,将恐歇;谷无以盈,将恐竭;万物无以生,将恐灭;侯王无以贞,将恐蹶。故贵以贱为本,高以下为基。是以侯王自谓孤、寡、不毂,此其以贱为本耶非?故致数车无车。不欲琭琭如玉,落落如石。

40

四十章

Återvändande är Tao`s rörelse.
Uppmjukning är dess funktion.
Alla saker i kosmos uppstår från varandet.
Varandet kommer från icke-varandet.

反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。

41

四十一章

När duktiga studenter hör talas om Tao
Strävar de efter att praktisera den.
När medelmåttiga studenter hör talas om Tao
Behåller de den ibland och ibland förlorar de den.
När underlägsna studenter hör talas om Tao
Börjar de gapskratta.
Men ”att inte skratta” är i sig själv inte tillräckligt för att kallas Tao, och därför är det sagt:
gnistrande Tao tycks mörk
Framsteg i Tao tycks se ut som tillbakagång.
Bestämma sig för Tao tycks kärvt.
Sann moral är som en dalgång.
Det rena tycks ödmjukt.
Innehållsrik moral tycks vara otillräcklig.
Etablerad moral tycks bedräglig.
Verklighetens ansikte tycks förändra sig.
Den stora rutan har inga hörn.
Stora möjligheter tar lång tid att genomföra.
Stort ljud är svårt att höra.
Bästa formen är otydlig.
Tao är gömd och anonym.
Detta är exakt varför Tao är bra för utveckling och fulländande.

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若类,上德若谷,大白若辱,广德若不足,建德若偷,质真若渝,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。道隐无名。夫唯道,善贷且善。

42

四十二章

Tao producerar ett, ett producerar två.
Två producera tre och tre producerar alla saker.
Alla saker underkastar sig yin och omfamnar yang.
De mjukar upp sin energi för att uppnå harmoni.
Folk hatar att tänka på sig själva som ”föräldralösa”, ”ödmjuka”, och ”ovärdiga”
Ändå kallar sig kungar för dessa namn.
Några förlorar och ändå vinner,
Andra vinner och ändå förlorar.
Det som lärs ut av människorna
Lär även jag ut:
”De starka väljer inte platsen för deras död”.
Jag betraktar detta som fadern till alltings lärande.

道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不毂,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损。人之所教,我亦教之:强梁者不得其死,吾将以为教父。

43

四十三章

Det mjukaste i världen
Kommer att övervinna det svåraste.
Icke-varande kan träda in där inget rum finns.
Därför känner jag till nyttan med icke fastklängande handling.
Det ordlösa lärandet och den icke fastklängande handlingen
Är sällsynt.

天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入于无闻。是以知无为有益。不言之教,无为之益,天下希及之。

44

四十四章

Vilket är kärast, ditt rykte eller ditt liv?
Vilket är störst, ditt liv eller dina ägodelar?
Vilket är mest smärtsamt, vinst eller förlust?
Därför betalar vi alltid ett stort pris för överdriven kärlek
Och lider djupt vid förlust av stor rikedom.
Att veta när det räcker, gör att du inte behöver bli förödmjukad.
Att veta när du ska sluta, gör att du inte riskerar för mycket
Och du klarar dig länge.

名与身熟亲?身与货熟多?得与亡熟病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久。

45

四十五章

Stor fulländning tycks bristfällig, trots det fungerar det utan problem.
Stor fullständighet tycks tom, trots det fungerar det utan utmattning.
Det raka tycks krokigt,
Stor skicklighet tycks klumpig,
Stor vältalighet tycks stammande.
Upphetsning övervinner kyla, stillhet övervinner hetta.
Klarhet och stillhet ställer allting tillrätta.

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。躁胜塞,静胜热,清静以为天下正。

46

四十六章

När Tao tar överhanden i landet
Betar hästarna avspänt och befruktar jorden.
När det är brist på Tao i landet
Föds det upp krigshästar utanför staden.
Naturlig katastrof är inte så dåligt som att inte veta vad som är nog.
Förlust är inte så dåligt som att önska mer.
Därför är den mängd som kommer av att veta vad som är nog en evig tillräcklig mängd.

天下有道,却走马以粪;天下无道,戎马生于郊。罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,罪莫大于欲得。故知足之足,常足。

47

四十七章

Utan att gå utanför dörren, kan du veta allting,
Utan att titta ut genom fönstret, kan du veta Himmelens väg.
Ju längre du går, ju mindre vet du.
Den Vise förstår utan att gå igenom hela processen.
Hon är berömd utan att visa sig.
Hon är perfekt utan strävan.

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥近。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。

48

四十八章

Vid studier uppnås något varje dag.
Att följa Tao, innebär att släppa taget om något varje dag.
Släpp taget och återigen, släpp taget.
Utöver det behöver ingenting annat göras.
Inte-göra, ingenting är kvar att ångra.
Du kan äga världen genom att aldrig manipulera den.
Oavsett hur mycket du manipulerar
Kan du aldrig äga världen.

为学日益,为道日损,损之又损之,以至于无为。无为无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

49

四十九章

Den Vise har inget fastlåst tänkande,
Hon tar andra människors tänkande som sitt eget.
Jag behandlar det goda som gott, jag behandlar även det onda som gott.
Detta är sann godhet.
Jag har förtroende för pålitlighet, jag har även förtroende för opålitlighet.
Detta är riktigt förtroende.
När den vise bor med folk, harmoniserar hon med dem
Och hemlighåller sina tankar för dem.
De visa behandlar dem som deras barn.

圣人无心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,得善。信者吾信之,不信者吾亦信之,得信。圣人在天下,怵怵;为天下,浑其心。百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

50

五十章

Komma till liv och träda in i döden.
De vise ger upp sig själva för vad ögonblicket har att erbjuda
Han vet att han kommer att dö,
Och han har inget kvar att hålla fast vid:
Inga illusioner i sina tankar,
Inget motstånd i sin kropp.
Han tänker inte på sina handlingar;
De flyter ut från hans innersta kärna.
Han håller ingenting tillbaka,
Därför är han beredd att dö,
Som en man som är redo att sova
Efter en god dags arbete.

出生入死。生之徒十有三,死之徒十有三,人之生,动之死地,十有三。夫何故?以其生生之厚。盖闻善摄生者,陆行不遇虎兕,入军不被甲兵。兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。