Tao Te Ching / Дао Дэ Цзин — на датском и русском языках. Страница 2

Датско-русская книга-билингва

Lao-tse

Tao Te Ching

Лао-Цзы

Дао Дэ Цзин

51

Пятьдесят один

Alle ting opstår af Tao.
De næres af dyden.
De dannes af stof.
De formes af omgivelserne.
Derfor adlyder alle ting Tao og ærer dyden.
Respekt for Tao og ærbødighed for dyden er ikke noget, som påbydes;
de ligger i tingenes natur.
Derfor: Alle ting opstår af Tao.
Af dyden næres de,
udvikles de, fremmes de,
beskyttede, skærmede, modnede og værnede.
At skabe uden at få i eje,
at arbejde uden at tage til indtægt,
at vejlede uden at påvirke,
dette er den højeste dyd.

Дао рождает,
Дэ — поощряет,
придаёт форму и смысл.
Дао почитают.
Дэ — соблюдают.
Потому что не требуют
соблюдения и почтительности.
Дао рождает,
Дэ поощряет, придаёт форму и смысл,
растит, учит, оберегает.
Создаёт — и расстаётся,
творит и не ищет награды,
управляет, не повелевая, —
вот что называю великим Дэ.

52

Пятьдесят два

Begyndelsen til universet er moder til alle ting.
Når man kender moderen, kender man også barnet.
Når man kender barnet og derfor holder sig til moderen, opnår man frihed for frygt for farer.
Hold din mund lukket, beskyt dine sanser og livet vil være fuIdbyrdet,,
Luk din mund op, vær travlt på færde, da er livet uden håb.
At have sans for det ringe er at være viis.
At give efter for styrke er at have kraft.
Følg lyset fra Tao og lad det lede dig indad;
på den måde vil du frelses fra døden.
Dette kaldes at indtræde i evigheden.

Поднебесная имеет начало.
Начало — мать Поднебесной.
Узнаешь мать — поймёшь сыновей.
Поймёшь сыновей — не забывай о матери
и забудешь страх смерти.
Сбрось кокон желаний,
разорви путы страстей —
станешь бодр и неутомим.
Следуй прихотям, потакай страстям —
Нет спасения от усталости.
Зоркий вместо главного видит мелочи.
Могучий вместо натиска уступает.
Уступая большему — видишь больше света.
Следуй свету —
пойдёшь легко и научишься постоянству.

53

Пятьдесят три

Hvis jeg var tilstrækkelig viis, ville jeg følge det store Tao,
og min eneste bekymring ville være at komme bort fra denne vej.
At følge den brede vej er let, men folk foretrækker krogede stier.
Mens paladset pranger i pragt, er markerne vanrøgtede og kornladerne tomme.
Nogle klæder sig fint, bærer prægtige sværd, spiser og drikker over måde; de har kostbarheder i overflod.
De er røverbaroner,
At dette ikke er Taos vej, er sikkert.

Мудрый идёт по большой дороге.
Узкие тропы внушают ему страх.
Так легко идти по большой дороге!
Но люди предпочитают обходные пути.
Дворец утопает в роскоши —
значит пусты хранилища в городе,
поля заросли лебедой.
Знатные одеты в дорогие одежды,
носят острые мечи,
пресыщены пищей,
слепнут от блеска драгоценностей.
Они далеки от Дао.

54

Пятьдесят четыре

Det, som er dybt rodfæstet, rykkes ikke op igen.
Det, som man har godt fat om, kan ikke glide en af hænde.
Det vil blive æret fra slægt til slægt.
Dyrk dyden i dig selv, og den vil fæste rod.
Dyrk den i familien, og den vil spire frem.
Dyrk den i landsbyen, og den vil vokse.
Dyrk den i landet, og den vil blomstre.
Dyrk den i universet, og dyden vil være overalt.
Derfor: Se på kroppen som krop,
se på familien som familie,
se på landsbyen som landsby,
se på landet som land,
se på universet som univers.
Hvordan ved jeg, at universet er sådan?
Ved at se!

Кто крепко стоит — не колеблется.
Кто одержим — не ускользнёт.
Так ведётся от века к веку.
Кто заботится о себе — искренен.
Кто заботится о семье — щедр.
Кто заботится о селе — широк.
Кто заботится о стране — богат.
Кто заботится о Поднебесной — всесилен.
Таковы степени добродетели.
Познал себя — поймёшь других.
Познал семью — поймёшь семьи.
Изучил село — увидишь сёла.
Изучил страну — увидишь страны,
постигнешь Поднебесную.
Как узнать, что Поднебесная есть Поднебесная?
Поднимись по ступеням.

55

Пятьдесят пять

Den, som er fuld af dyd, er som et nyfødt barn.
Hvepse vi! ikke stikke og slanger ikke bide det;
vilde dyr vil ikke springe på det; rovfugle vil ikke slå klo i det.
Dets knogler er bløde, dets muskler er svage, dog har det et fast greb.
Det har ikke erfaret mands og kvindes forening, alligevel er det helt.
Dets legemskraft udfolder sig fuldt ud.
Det skriger hele dagen uden at blive hæst.
Dette er fuldkommen harmoni.
At tilegne sig harmoni er at fatte det evige.
At tilegne sig det evige er visdom.
Det er ikke viist at leve over måde.
Kontrol med åndedrættet fremkalder spænding.
Hvis for megen energi anvendes, følger udmattelse.
Dette er ikke Taos vej.
Hvad der er imod Tao, vil ikke vare længe.

Кто исполнен Дэ — похож на младенца.
Скорпион и змея не ужалят его,
зверь не бросится, птица не заклюёт.
Его кости — мягки,
мышцы — слабы,
цепкость его безгранична.
Не знает любви —
но исполнен животворной силы.
Он чуток.
Он кричит весь день напролёт,
но голос не грубеет,
нота всегда одна.
Вто что такое равновесие.
Узнаешь равновесие — постоянен.
Узнаешь постоянство — просветлён.
Просветлённый — счастлив.
Счастливый — обуздал страсти,
полон сил для покоя.
Кто полон покоя — следует Дао.

56

Пятьдесят шесть

Den, som ved, taler ikke.
Den, som taler, ved ikke.
Hold munden lukket.
Vogt på sanserne.
Udglat din skarphed.
Gør dine problemer overskuelige.
Dæmp din klarhed.
Vær ét med jordens støv.
Det er den oprindelige enhed.
Den, som har nået dette stadium, har intet forhold til kærlighed og fjendskab,
til godt og dårligt, til ære og vanære.
Derfor er dette det højeste stadium.

Кто знает — не говорит.
Кто говорит — не знает.
Умерь желания.
Обуздай страсти.
Стреножь ум.
Прекрати суету.
Приглуши ресницами блеск зрачков,стань пылинкой —
откроешь сокровенный смысл Поднебесной.
Захочешь подступиться к нему —
оступишься.
Захочешь отвергнуть —
отвернётся.
Захочешь присвоить —
ускользнёт.
Захочешь возвысит —
взовьётся.
Потому говорю:
очевиден и непостижим.

57

Пятьдесят семь

Styr nationen med retfærd.
Før krig med overraskelsesangreb.
Bliv herre over universet uden stræben.
Hvorledes ved jeg, at det er sådan?
Fordi:
Jo flere love og påbud, der er, jo mere forarmes folket.
Jo skarpere folks våben, jo mere uro i landet.
Jo kløgtigere og snildere folk er, jo mere kompliceret bliver alt.
Jo flere regler og bestemmelser, jo flere tyve og røvere.
Derfor siger den vise:
Jeg griber ikke ind, så vil folk finde sig selv.
Jeg holder mig i ro, så bliver folk ærlige.
Jeg udretter intet, og folk bliver rige.
Jeg har ingen ønsker, og folk vender tilbage til den gode og enkle livsførelse.

Страной управляет справедливый.
Войной — хитроумный.
Вселенной владеет спокойный.
Откуда знаю?
Жёсткие законы — беднее народ.
Острее мечи — стремительнее смута.
Искуснее мастер — больше соблазна в лавках.
Чем шире запреты — тем шире круг преступивших.
Поэтому мудрый говорит:
Не вмешиваюсь —
люди меняются к лучшему.
Спокоен —
люди стремятся к искренности.
Бездействую —
люди становятся богаче.
Бесстрастен —
воцаряется простодушие,
лучшее из состояний души.

58

Пятьдесят восемь

Når landet styres med let hånd, lever folket enkelt.
Når landet styres med streng hed, kommer folket i forfald.
Lykke bunder i ulykke.
Ulykke lurer på bunden af al lykke.
Hvem kan se enden derpå?
Der er ingen ærlighed.
Ærlighed bliver til uærlighed.
Godhed bliver til nedbrydende vold.
Mennesket har længe været offer for disse.
Derfor er den vise skarp, men ikke skærende,
spids, men ikke gennem borende,
retlinet, men ikke hensynsløs,
blændende, men ikke blindende.

Государь спокоен —
народ простодушен.
Государь деятелен —
народ лицемерен.
Счастье таится в сравнении.
Несчастье таится в сравнении.
Сравнение — добровольная пытка ума,
враг постоянства.
Так справедливость превращается в коварство,
добро — в прах,
знание — в заблуждение.
Мудрый не сравнивает —
значит, не отнимает.
Бездействует —
значит, не вредит.
Не размышляет —
значит, не замыслит плохого.
Тусклый свет — это свет Вселенной.

59

Пятьдесят девять

Til at sørge for andre og tjene himlen er intet bedre end mådehold.
Mådehold begynder med, at du opgiver dine egne ideer.
Dette afhænger af dyd indsamlet i fortiden.
Hvis der er et godt lager af dyd, er intet umuligt.
Hvis intet er umuligt, er der ingen grænser.
Hvis en mand ingen grænser kender, er han egnet til at blive fyrste.
Indrettet på samme måde som vort ophav vil du ikke vare ved i lang tid.
Du er som træet, hvis rod er dyb, og hvis stamme er fast.
Dette er langt livs og evig anseelses Tao.

Служить людям, повинуясь небу, —
воздвигнуть алтарь сдержанности.
Сдержанный отвергает знания,
расчищает простанство для великого Дэ.
Подчиняешься Дэ —
обретаешь свободу.
Подчиняешься свободе —
получаешь силу.
Управляешь силой —
управляешь страной.
Когда правит сдержанность —
основание прочно и смысл глубок.
Глубокий смысл называю Дао.

60

Шестьдесят

Man må styre staten på samme måde, som når man koger små fisk.
Nærm dig universet ved hjælp af Tao, og det onde vil være uden magt.
Det betyder ikke, at det onde ikke er mægtigt,
men dets magt vil ikke blive brugt til at skade andre.
Det vil ikke blot undlade at skade andre, men den vise selv vil være uskadt.
De skader ikke hinanden,
og dyden i hver af dem styrker dem begge

Управление большим государством
подобно приготовлению тройной ухи.
Правитель следует Дао —
сникают злые духи,
не могут повредить.
Когда безвредны злые — безвредны и добрые.
Когда злые и добрые лишились вреда —
их Дэ сливается воедино,
знаменует мудрость и совершенство.

61

Шестьдесят один

Et stort rige er som et sted, der ligger lavt.
Det er altings mødested, universets moder.
Kvinden sejrer over manden ved eftergivenhed, ved at underordne sig i tavshed.
Derfor:
Når et stort rige indordner sig under et mindre rige,
vil det overtage det mindre rige.
Og hvis et mindre rige giver efter for et større rige,
vil det overvinde det større rige.
Derfor:
Den, som vil sejre, må give efter,
og den, som sejrer, gør det ved at give efter.
Et stort rige har brug for flere folk;
et lille rige har brug for at tjene.
Begge opnår, hvad de søger.
Det passer sig for et stort rige at give efter.

Великая страна — как низовье реки,
средоточие всех сил, мать Поднебесной.
Женщина побеждает мужчину хладнокровием,
уступая мужчине в хладнокровии.
Великая страна привлекает малую,
принижая себя.
Малая страна привлекает великую,
уступая великой величие.
Завоюет сердце — кто уступает.
Победил безраздельно —
кто уступил.
Великое царство любит достаток.
Малое царство любит людей.
Оба получают искомое.
Великий довольствуется малым.

62

Шестьдесят два

Tao er kilde til alle ting.
Det er den gode mands skatkammer og den onde mands tilflugtssted.
Søde ord kan købe hæder.
Gode gerninger kan vinde anseelse.
Selv om en mand er ond, bør man ikke forlade ham:
Derfor:
På den dag, da kejseren krones,
eller de tre øverste embedsmænd udnævnes,
send da ikke en gave af jade
eller et hestefirspand,
men forbliv i ro og tilbyd Tao.
Hvorfor holder alle så meget af Tao fra gammel tid?
Mon ikke fordi man dér finder, hvad man søger, og får tilgivelse for sin brøde?
Derfor er det den største skat i universet.

Дао — источник тысячи тысяч,
сокровище добрых, убежище злых.
Красивые слова — народ тешится.
Красивые дела — народ умолкает.
Не оставляй злого на волю судьбы.
Коронуют царя,
чествуют трёх советников.
Из дорогих подарков, ожерелий, колесниц
выбери один — Дао,
и злые выберут Путь.
Почему его ценили древние
и назвали Дао?
Пока желания просты, а поступки случайны —
Дао не имеет цены в Поднебесной.

63

Шестьдесят три

Udfør ikke-handling.
Arbejd uden at udrette noget.
Smag på det smagløse.
Gør det lille stort.
Gengæld fjendskab med omsorg.
Se det enkle i det indviklede.
Opnå storhed småting.
I universet udrettes svære ting, mens de er lette.
I universet udgøres store handlinger af små.
Den vise forsøger aldrig at udrette noget stort.
Således opnår han storhed.
Den, der giver mange løfter, holder sjældent ord.
Den, der tager tingene let, vil få det svært.
Fordi den vise altid tager det lette alvorligt,
kommer han aldrig i nogen vanskeligheder.

Совершай бездействие,
внушай спокойствие,
вкушай безвкусное.
Великое состоит из малого,
многое — из немногого.
Ненависть встречай заботой.
Трудный путь начинается с лёгкого шага,
большая река — с маленького ручья.
Значит, трудное состоит из лёгкого,
большое — из малого.
Мудрый начинает с малого,
потому совершает великое.
В лёгкие обещания трудно верить.
В лёгких делах любая лёгкость тяжела.
Мудрый идёт навстречу невозможному,
оттого не встречает затруднений.

64

Шестьдесят четыре

Det stille holdes let i ro.
Hvad der ikke er indtruffet, forebygges let.
Det skøre knækkes let.
Det ringe spredes let.
Gør noget ved tingen, før den indtræffer.
Skab orden, før forvirring indtræder.
Et stort træ er begyndt som en hårfin spire.
Et tårn i ni etager er begyndt som en lav vold af ler.
En rejse på tusinde mil er begyndt med ét eneste skridt.
Den, som handler, forpurrer sin hensigt.
Den, som griber, taber.
Den vise handler ikke, derfor lider han ikke nederlag.
Han griber ikke, og taber derfor heller ikke.
For de fleste glipper forehavendet, når de er på randen til at nå deres mål.
Derfor bør man give lige så meget agt på slutningen som på begyndelsen.
Så vil det ikke slå fejl.
Derfor søger den vise frihed for attrå.
Han samler ikke kostbare ting.
Han lærer ikke at holde fast ved meninger.
Han bringer folk tilbage til det, de har tabt.
Han hjælper alt og alle med at finde deres rette natur, men afstår dog fra stræben.

Из тысячи тысяч легче всего —
беречь спокойствие.
Не успел ошибиться —
легче поправить.
Мелкое — легче рассеять.
Мягкое — разделить.
Начинай с того,
что ещё не началось.
Приводи в порядок —
что не успело запутаться.
Дуб начинается с побега,
башня в девять ярусов —
с горсти земли,
путешествие в тысячу ли —
с первого шага.
Проигрывает — кто играет.
Теряет — кто владеет.
Мудрый бездействует —
и не проигрывает.
Расстался — и не теряет.
Поражение приходит накануне успеха.
Потому завершай внимательно, как начал.
Мудрый бесстрастен, бескорыстен.
Мудрый учится у тех, кто ничему не учился.
Идёт дорогой, проторённой другими.
Помогает тысяче тысяч обрести себя.
Он воздерживается от действий.

65

Шестьдесят пять

I begyndelsen søgte de, der kendte Tao, ikke at oplyse andre, men at holde dem i mørke.
Hvorfor er det så svært at styre? Fordi så mange gør sig kloge.
Herskere, som søger at bruge kløgt, bedrager landet.
De, som styrer uden kløgt, er en velsignelse for landet.
Dette er de to muligheder.
Forståelse heraf er en grundlæggende dyd.
Grundlæggende dyd er dyb og vid.
Den fører alle ting tilbage mod den store enhed.

В древности, кто следовал Дао, —
не учили, но отучали.
Покуда знаний в избытке,
порядка нет.
Управление с помощью знаний
приводит к смутам.
Управление без помощи знаний
приносит покой.
Кто понимает —
постиг великое Дэ.
Великое Дэ — в глубине.
Манит все существа назад —
к полному воплощению.

66

Шестьдесят шесть

Hvorfor er havet hersker over hundrede floder?
Fordi det ligger lavere end dem.
Derfor er det hersker over hundrede floder.
Hvis den vise ønsker at lede folket, må han tjene det ydmygt.
Hvis han vil lede det, må han sætte sig selv sidst.
På den måde vil folk ikke føle sig undertrykt, når den vise styrer.
Skønt han er forud for dem, føler de sig ikke krænket.
Alle vil støtte ham og ikke fortryde det.
Fordi han ikke søger at fremhæve sig selv, vil han ikke støde på modstand.

Океан — властелин морей, рек, ручьёв.
Расположен ниже,
потому зовут властелином.
Когда мудрый желает подняться —
пригибается.
Хочет быть впереди —
становится в тыл.
Возвышаясь над людьми —
не принижает.
Ведёт за собой —
никому не заслоняя свет.
Оттого радостно чествуют его,
возвышают и выдвигают вперёд.
Не затевает тяжб —
оттого никому не в тягость.
Не вступает в борьбу —
оттого непобедим.

67

Шестьдесят семь

Alle kalder mit Tao stort og mageløst.
Fordi det er stort, synes det uden sin lige.
Hvis det havde sin lige, ville det for længst være forsvundet.
Jeg har tre kostelige skatte, som jeg priser og våger over:
Den første er kærlighed,
den anden er nøjsomhed,
den tredje er mod til ikke at stille sig foran andre.
Af kærlighed opstår mod,
af nøjsomhed gavmildhed,
af ydmyghed førerskab.
Men nu til dags afstår folk fra kærlighed og prøver kun at være tapre,
de lader nøjsomhed fare og prøver kun at være gavmilde,
de tror ikke på ydmyghed, men prøver altid at hævde sig.
På den måde er de dødsens.
Kærlighed giver altid sejr i kamp og styrke i forsvar.
Derfor hedder det:
Når himlen vil frelse et menneske,
udruster den det med kærlighed.

Кругом говорят: Дао велико,
не с чем сравнить.
Если сравнить —
станет сравнительно велико,
то есть ничтожно.
Три сокровища, которыми дорожу:
сочувствие,
скупость,
скромность.
Сочувствие приводит к мужеству.
Скупость — к щедрости.
Скромность — к лаврам вождя.
Храбрец без сочувствия,
Щедрый без скупости,
Вождь без скромности —
мертвы в сердцах людей.
Сочуствие ведёт к победе в войне,
упорству в обороне.
Три сокровища, любезные небу.

68

Шестьдесят восемь

En god soldat er ikke voldsom.
En god fægter er ikke hidsig.
En god vinder er ikke vigtig.
En god leder er ydmyg.
Dette er kendt som ”tilbageholdenhedens kraft”.
Dette er kendt som ”evnen til at lede andre”.
Det har siden gammel tid været kendt som
”at følge himlen og være ét med den”.

Хороший боец отвергает битву.
Искусный воин презирает войну.
Достойный победитель равнодушен к победе.
Это — Дэ, избегающее борьбы.
Умелый хозяин избегает хозяйничать.
Умеет управлять людьми.
Так живут в согласии с Дао —
древним замыслом мира.

69

Шестьдесят девять

En stor hærfører har sagt:
Jeg vover aldrig at sende en udfordring, men vil hellere tage imod et angreb.
Jeg tør ikke rykke en tomme frem, men vil hellere trække mig en fod tilbage.
Dette kaldes at ”marchere uden at avancere”,
at ”smøge ærmerne op uden at vise armen”,
at ”fordrive fjenden ved imødekommenhed”,
at ”være bevæbnet med fredens våben”.
Der er intet så ulyksaligt som at undervurdere fjenden.
Ved at undervurdere fjenden risikerer jeg at miste, hvad der er mest værdifuldt.
Derfor hedder det:
Når hærene mødes på slagmarken, vil den, der viger, vinde.

Седые воины говорят:
Лучше минуту переждать,чем секундой опередить.
Лучше на сажень отступить, чем продвинуться на вершок.
Так победишь , не начав сражения.
Укрепишься, не возводя крепости.
Возьмёшь крепость, минуя укрепления.
Нет усилия — нет врага.
Не нужно войска.
Кто недооценит соперника —
уронит собственную цену.
В неизбежном сражении
победит избежавший.

70

Семьдесят

Mine ord er lette at fatte og lette at føre ud i livet.
Dog er intet menneske i stand til at forstå dem eller udføre dem.
Mine ord har et urgammelt ophav.
Mine handlinger er bundne af love.
Uden kendskab hertil kan mennesker ikke forstå mig.
De, som fatter mig, er få.
De, som misbruger mig, bliver hædret.
Derfor er den vise fattigt klædt, men bærer en ædelsten i sit hjerte.

Мои слова легко понять,
претворить в жизнь.
Оттого трудно взять в толк,
воплотить.
Слова несут древний смысл,
дела прозрачны, отчётливы.
Редко кто разумеет простые дела,
внятную речь.
Редко кто понимает меня.
Что редко встречается — ценится высоко.
Поэтому мудрый подобен скопцу.
Одет в рубище,
чтобы крепче хранить сокровище
от докучливых глаз.

71

Семьдесят один

At have kundskab om sin uvidenhed er styrke.
At være uvidende om sin kundskab er sygdom.
Hvis man kun er syg af sygdom,
er man ikke syg.
Den vise er ikke syg, fordi han er syg af sygdom.
Derfor er han ikke syg.

Умный не знает про ум
и становится умнее.
Глупый толкует о глупости,
глупеет и впадает в недуг.
Больной, знающий болезнь, излечился.
Мудрому мудрено захворать.
Уверен, что нездоров, оттого выздоравливает
с каждым восходом солнца.

72

Семьдесят два

Når mennesker ikke længere ænser det ophøjede, er det virkelig stort.
Træng derfor ikke ind i deres hjem.
Forstyr dem ikke ved arbejdet.
Hvis du ikke kommer imellem, vil de ikke ledes ved dig.
Derfor anerkender den vise sig selv, men fører ikke sig selv frem.
Han sætter sig selv højt, men hævder sig ikke.
Han undgår det sidste og foretrækker det første.

Когда народ теряет благоговение —
пропадает благо.
Но не тесните его жилищ,
не тревожьте понапрасну.
Кто вторгается — будет отторгнут.
Мудрый верит в себя, но не самоуверен.
Надеется на себя, но не самонадеян.
Любит себя, но не самолюбив.
Глубина глубока,
пока не стремится на поверхность.

73

Семьдесят три

En tapper og dristig mand vil dræbe eller blive dræbt.
En tapper og tilbageholdende mand vil altid bevare livet.
Af disse to — hvem er nu god og hvem skadelig?
Der er visse ting, som ikke billiges af himlen.
Hvem kender grunden?
Selv den vise er usikker.
Himlens Tao stræber ikke, alligevel vinder det altid overhånd.
Det taler ikke og får alligevel svar.
Det beder ikke og forsynes dog med alt.
Det synes uden stræben og følger dog en plan.
Himlens net kastes viden om.
Skønt dets masker er store, slipper intet igennem.

Смелый и отчаянный — несёт гибель и гибнет.
Смелый и безмятежный — хранит жизнь.
Вред или пользу приносит смелость?
Мотивы ненависти неба непостижимы,
и мудрый иногда бессилен помочь.
Небесное Дао не борется, но побеждает.
Не задаёт вопросов, но получает ответы.
Приходит без зова,
управляет без усилий.
Небесная сеть широка,
ячейки просторны,
но ускользнуть невозможно.

74

Семьдесят четыре

Hvis mennesker ikke er bange for at dø,
hvordan kan man da skræmme dem med døden?
Hvis mennesker lever i evig frygt for døden,
og hvis lovbrud automatisk medfører henrettelse,
hvem ville da vove at bryde loven?
Der findes altid over os en magt, der fælder dødsdomme.
Hvis du prøver at tage dens plads, vil du være som den,
der prøver at hugge bjælker med en mestertømrers økse.
Hvis du prøver at hugge bjælker som en mestertømrer,
vil du bare hugge dig selv i hånden.

Кто не боится смерти —
тому глупо грозить смертью.
Кто угрожает и наслаждается страхом —
ходит по краю пропасти,
как тарантул по краю ладони.
Кто приводит приговор в исполнение —
всегда будет правой рукой.
Кто дерзнёт заменить правую руку —
замахнётся на правила Большого Искусства.
Кто замахнётся на правила Большого Искусства —
наткнётся рукой на лезвие топора.

75

Семьдесят пять

Hvorfor sulter folket?
Fordi herskerne øder indtægterne bort i form af skatter.
Derfor sulter folket.
Hvorfor er folket vanskeligt at styre?
Fordi herskerne foretager for mange indgreb.
Derfor er folket vanskeligt at styre.
Hvorfor finder folket det så let at dø?
Fordi herskerne stiller for store krav til livet.
Derfor tager folket sig døden så let.
Den, der har lidet at leve på, ved bedre
end at sætte livet for højt.

Отчего народ голодает,
Оттого что налоги чрезмерны.
Вот почему народ голодает.
Народ выходит из подчинения,
потому что цари стремятся его подчинить.
Вот почему народ выходит из подчинения.
Люди не думают о смерти — поглощены заботой о жизни.
Вот почему смерть приходит внезапно.
Чем ниже ценишь жизнь,
тем выше цена каждого дня.

76

Семьдесят шесть

Et menneske fødes blødt og bøjeligt.
Ved sin død er det hårdt og stift.
Unge vækster er smidige og fulde af saft.
Ved deres død er de visne og tørre.
Derfor er stivhed og ubøjelighed forvarsler om død.
Det bløde og blide er udtryk for liv.
Derfor vil en hær aldrig sejre ved sin styrke,
et træ, som ikke bøjer sig for vinden, knækker let.
Det hårde og stærke vil falde.
Det bløde og blide vinde overhånd.

Человек рождается слабым, гибким.
Умирает матёрым, окоченевшим.
Ростки пробиваются нежными, влажными,
уходят в землю твёрдыми, сухими.
Значит, сильное, упрямое — признаки смерти.
Слабое, уступчивое — признаки жизни.
Война без манёвра — обречена на провал.
Если дерево не гнётся — живёт до первой бури.
Прочное, крепкое — считает дни.
Мягкое, податливое — считает столетия.

77

Семьдесят семь

Himlens Tao virker, som når man spænder en bue.
Det, som er oppe, sænkes, og det, som er nede, hæves.
Hvis strengen er for lang, kortes den af.
Hvis den er for kort, gøres den længere.
Himlens Tao er at tage fra dem, der har for meget,
og give til dem, der har for lidt.
Menneskets veje er ikke sådan:
Det tager fra dem, der har for lidt,
for at give til dem, der allerede har for meget.
Hvem vil tage af sin overflod og lade det komme hele verden til nytte?
Kun den, der følger Tao.
Derfor handler den vise uden at stille betingelser.
Han udretter, hvad der skal gøres, uden at opholde sig derved.
Han søger ikke at stille sig selv til skue.

Небесное Дао подобно боевому луку.
Чем туже тетива — тем ниже верхняя тяга лука
и выше нижняя.
Выбери слабину —
ощутишь силу.
Чем тоньше искусство —
тем призрачней разница
меж верхом и низом
и сторонами света.
Небесное Дао избавляет от многого,
умножает малое.
Дао человека — другое.
Избавляет от малого, умножает многое.
Кто, имея многое и больше,
выберет лишнее?
Кто следует Дао.
Мудрый создаёт — и не использует,
побеждает — и не кичится.
Не наступает — потому не может оступиться.

78

Семьдесят восемь

Intet i verden er så føjeligt og eftergivende som vandet;
men til at påvirke det faste og klare findes intet bedre.
Det er uimodståeligt.
Det svage overvinder det stærke.
Det bløde overvinder det hårde.
Alle véd dette, men ingen handler derefter.
Derfor siger den vise:
Den, som viser respekt for folket, er egnet til at lede det.
Den, som tager landets ulykker på sine egne skuldre,
fortjener at blive universets herre.
Sandhedens ord må udtrykkes, så de modsiger sig selv.

Нет уступчивей под небом,
чем простая вода.
Нет равного воде под небом
в преодолении твёрдого, прочного.
Слабый одолеет сильного,
мягкое одолеет твёрдое.
Любой знает эту правду.
Никто не признаёт её за истину.
Потому мудрый говорит:
кто принял к сердцу унижение государства —
становится государем,
кто вынес бремя безвластия —
становится властелином.
Голая правда похожа на чистое заблуждение.

79

Семьдесят девять

Efter en bitter strid
bliver en rest af nag tilbage.
Hvad kan der gøres ved det?
Den vise holder altid sin del af aftalen, men pukker ikke på sin ret.
Den dydige overholder alle sine forpligtelser,
mens et menneske uden dyd stiller krav til andre.
Himlens Tao tager ikke parti. Det hjælper altid den gode mand.

После крупного разговора
остаются ссадины и уколы
вместо успокоения.
Мудрый бестрепетно сносит обиду,
не требует оправданий.
Молчаливый укор —
запасной колчан насилия.
Небесное Дао беспристрастно,
потому всегда на стороне отзывчивых.

80

Восемьдесят

Et lille land har en mindre befolkning.
Skønt der er maskiner, der kan arbejde ti eller hundrede gange hurtigere
end mennesket, er de ikke nødvendige.
Folket tager døden alvorligt og rejser ikke langt.
Skønt de har både vogne og både, er der ingen der bruger dem.
Skønt de har rustninger og våben, er der ingen der bærer dem.
Mennesker begynder atter at slå knuder på en snor i stedet for at skrive.
Deres føde er enkel og sund, deres klæder simple og smukke,
deres boliger sikre, deres færd lykkelig.
Skønt de lever så tæt på deres naboer, at man kan høre haner gale og hunde gø tværs over vejen, lader de hinanden være i fred, alt imens de ældes og dør.

В малом государстве мало людей.
Орудия сужают кругозор,
их следует оставить в стороне.
Нет смысла в путешествиях.
Лодки, колесницы жаждут покоя.
Воины любят мирный труд.
Лучше вязать узелки,
чем водить кистью по шёлку.
Пища проста, одежда удобна,
жилище уютно, жизнь радостна.
Сосед приветствует соседа,
слышит пение петуха за забором,
лай собаки.
Не идёт в гости,
спокойно встречает старость
и мирную смерть.

81

Восемьдесят один

Sande ord er ikke fagre.
Fagre ord er ikke sande.
Gode mænd skændes ikke.
De, som skændes, er ikke gode.
De, som kender Tao, er ikke lærde.
De lærde kender det ikke.
Den vise hober ikke skatte op.
Jo mere han gør for andre, jo mere modtager han selv.
Jo mere han giver til andre, jo rigere bliver han selv.
Himlens Tao gennemtrænger alt uden at volde skade.
Den vises Tao viser sig som virke uden vold.

Точное слово некрасиво.
Красивая речь неточна.
Добрый много не говорит.
Говорливый редко добродушен.
Знающий не ищет доказательств.
Доказательство — верный знак заблуждения.
Мудрый — избавлен от поклажи.
Что отдал — принадлежит ему навсегда.
Небесное Дао — глубина без поверхности.
Дела его безвредны, благотворны.
Дао мудрого — пламенное бездействие.