A kis herceg / Маленький принц — czytaj online. Strona 6

Węgiersko-rosyjska dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg

Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц

— Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e, vagy működik — felelte a geográfus. — Nekünk csak a hegy számít. Az pedig nem változik.

— Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.

— De mit jelent az, hogy „múlékony”? — makacskodott a kis herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet.

— А что такое «эфемерный»? — спросил Маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа.

— Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül.

— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.

— Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül?

— И мой цветок должен скоро исчезнуть?

— Úgy bizony.

— Разумеется.

„Múlékony a virágom — gondolta a kis herceg —, s mindössze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék! És én magára hagytam otthon!”

«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира, у неё только и есть что четыре шипа. А я бросил её, и она осталась на моей планете совсем одна!»

Most érzett először valami lelkifurdalás-félét. De nyomban összeszedte magát.

Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему.

— Mit tanácsol uraságod? — kérdezte. — Milyen bolygót látogassak meg!

— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.

— A Földet — felelte a földrajztudós. — Jó híre van…

— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У неё неплохая репутация…

A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.

И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.

XVI

ГЛАВА XVI

A hetedik bolygó tehát a Föld volt.

Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля.

Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám! Van rajta száztizenegy király (beleszámítva természetesen a néger királyokat is), hétezer geográfus, kilencszázezer üzletember, hét és fél millió részeges, háromszáztizenegymillió hiú, vagyis körülbelül kétmilliárd fölnőtt.

Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев, итого около двух миллиардов взрослых.

Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság fölfedezése előtt a hat kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám szerint négyszázhetvenkétezer-ötszáztizenegyet.

Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.

Kissé távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott. A hadmozdulatok éppolyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán.

Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете.

Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók; majd ők is eltűntek a kulisszák mögött.

Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черёд фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами.

Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra. Utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra. Aztán az észak-amerikaiakra.

Потом приходил черёд фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, затем в Северной Америке.

És sosem vétették el színre lépésük rendjét. Nagyszerű volt!

И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.

Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén és nemtörődöm módra: az Északi-sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa, a Déli-sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak.

Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на северном полюсе, да его собрату на южном полюсе, — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.

ХVII

ГЛАВА ХVII

Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a sulykot. Én sem voltam egészen szavahihető, amikor a lámpagyújtogatókról beszéltem. Így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igenigen kevéske helyet foglalnak el a Földön.

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврёшь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места.

Ha a Föld kétmilliárd lakosa kissé szorosabban egymás mellé állna, olyasformán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy húszezer négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a Csendes-óceán legparányibb kis szigetére.

Если бы два миллиарда её жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Всё человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане.

A fölnőttek ezt persze nem hinnék el. Ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek, akár a majomkenyérfák. Föl lehet szólítani őket: tessék, számoljanak. Ez tetszeni fog nekik, mert imádják a számokat. De ne vesztegessétek az időtöket ilyen föladatra. Fölösleges. Inkább higgyetek nekem.

Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчёт. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите.

A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű.

Итак, попав на землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.

— Jó éjszakát! — mondta a kis herceg, csak úgy találomra.

— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.

— Jó éjszakát! — felelte a kígyó.

— Добрый вечер, — ответила змея.

— Melyik bolygóra estem? — kérdezte a kis herceg.

— На какую это планету я попал?

— A Földre, Afrikában — felelte a kígyó.

— На Землю, — сказала змея. — В Африку.

— Ó… Hát senki sincs a Földön?

— Вот как. А разве на Земле нет людей?

— Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki. De a Föld nagy — mondta a kígyó.

— Это пустыня. В пустынях никто не живёт. Но Земля большая.

A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte.

Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.

— Nem tudom — mondta —, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk… De milyen messze van!

— Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз прямо над нами… Но как до неё далеко!

— Szép csillag — mondta a kígyó. — Mit keresel itt?

— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?

— Nézeteltérésem támadt egy virággal — mondta a kis herceg.

— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.

— Hajaj! — mondta a kígyó.

— А, вот оно что…

És sokáig hallgattak.

И оба умолкли.

— Hol vannak az emberek? — kérdezte később a kis herceg. — Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.

— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне всё-таки одиноко…

— Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem — mondta a kígyó.

— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.

A kis herceg hosszasan szemügyre vette.

Маленький принц внимательно посмотрел на неё.

— Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam…

— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…

— De bármilyen király ujjánál hatalmasabb — mondta a kígyó.

— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.

A kis herceg elmosolyodott.

Маленький принц улыбнулся:

— Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs… utazni se tudsz.

— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…

— De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én — mondta a kígyó.

— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.

Azzal, mint egy aranypánt, a kis herceg bokájára tekeredett.

И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.

— Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik — mondta. — Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél.

— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…

A kis herceg nem felelt.

Маленький принц не ответил.

— Olyan gyönge vagy ezen a gránit Földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad. Mert én…

— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жёсткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…

— Ó! — mondta a kis herceg. — Értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben?

— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты всё время говоришь загадками?

— Valamennyit megfejtem — mondta a kígyó.

— Я решаю все загадки, — сказала змея.

És hallgattak utána tovább.

И оба умолкли.

XVIII

ГЛАВА XVIII

A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott, csak egy virággal. Egy háromszirmú, semmi kis virággal.

Маленький принц пересёк пустыню и никого не встретил. За всё время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трёх лепестках…

— Jó napot! — mondta a kis herceg.

— Здравствуй, — сказал Маленький принц.

— Jó napot! — mondta a virág.

— Здравствуй, — отвечал цветок.

— Hol vannak az emberek? — kérdezte udvariasan a kis herceg.

— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.

A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt.

Цветок видел однажды, как мимо шёл караван.

— Az emberek? Van belőlük, azt hiszem, hat vagy hét. Évekkel ezelőtt láttam őket. De sosem lehet tudni, hol-merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük.

— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.

— Viszontlátásra — mondta a kis herceg.

— Прощай, — сказал Маленький принц.

— Viszontlátásra — mondta a virág.

— Прощай, — сказал цветок.

XIX

ГЛАВА XIX

A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. „Egy ekkora hegyről — gondolta — egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót meg az összes embert.” De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat.

Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трёх вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы.

— Jó napot! — mondta találomra.

— Добрый день, — сказал он на всякий случай.

— Jó napot!… Jó napot!… Jó napot!… — válaszolta a visszhang.

— Добрый день… день… день… — откликнулось эхо.

— Ki vagy? — kérdezte a kis herceg.

— Кто вы? — спросил Маленький принц.

— Ki vagy… ki vagy… ki vagy… — felelte a visszhang.

— Кто вы… кто вы… кто вы… — откликнулось эхо.

— Légy a barátom, olyan egyedül vagyok — mondta.

— Будем друзьями, я совсем один, — сказал он.

— Egyedül vagyok… egyedül vagyok… egyedül vagyok — felelte a visszhang.

— Один… один… один… — откликнулось эхо.

„Milyen furcsa bolygó! — gondolta a kis herceg. — Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós.

«Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и солёная.

És az embereknek nincs semmi képzelőtehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik… Nekem otthon volt egy virágom: mindig ő kezdte a beszélgetést…”

И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».

ХX

ГЛАВА ХX

Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, havon keresztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek.

Долго шёл Маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрёл на дорогу. А все дороги ведут к людям.

— Jó napot! — mondta.

— Добрый день, — сказал он.

Virágzó rózsakert előtt állt.

Перед ним был сад, полный роз.

— Jó napot! — mondták a rózsák.

— Добрый день, — отозвались розы.

A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Kik vagytok? — kérdezte meghökkenten.

— Кто вы? — спросил он, поражённый.

— Rózsák vagyunk — felelték a rózsák.

— Мы — розы, — отвечали розы.

— Ó! — mondta a kis herceg.

— Вот как… — промолвил Маленький принц.

És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja; és most ott volt előtte ötezer, szakasztott ugyanolyan, egyetlen kertben!

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

„Hogy bosszankodnék, ha látná! — gondolta. — Iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mintha ápolnám; különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen…”

«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»

És utána még ezt gondolta: „Azt hittem, gazdag vagyok, van egy párjanincs virágom; és lám, nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a három térdig érő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer s mindenkorra kialudt, igazán nem vagyok valami híres nagy herceg…”

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть, навсегда… какой же я после этого принц…»

Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett.

Он лёг в траву и заплакал.

XXI

ГЛАВА XXI

Akkor jelent meg a róka.

Вот тут-то и появился Лис.

— Jó napot! — mondta a róka.

— Здравствуй, — сказал он.

— Jó napot! — felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Itt vagyok az almafa alatt — mondta a hang.

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней…

— Ki vagy? — kérdezte a kis herceg. — Csinosnak csinos vagy…

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!

— Én vagyok a róka — mondta a róka.

— Я — Лис, — сказал Лис.

— Gyere, játsszál velem — javasolta a kis herceg. — Olyan szomorú vagyok…

— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…

— Nem játszhatom veled — mondta a róka. — Nem vagyok megszelídítve.

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручён.

— Ó, bocsánat! — mondta a kis herceg.

— Ах, извини, — сказал Маленький принц.