A kis herceg / Маленькi прынц — czytaj online. Strona 6

Węgiersko-białoruska dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

A kis herceg

Антуан дэ Сэнт-Экзюпэры

Маленькi прынц

— Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e, vagy működik — felelte a geográfus. — Nekünk csak a hegy számít. Az pedig nem változik.

— Патух вулкан цi дзейнiчае — гэта для нас, географаў, не мае анiякага значэння, — сказаў географ. — Для нас важна адно: сама гара. Яна заўсёды нязменная.

— De mit jelent az, hogy „múlékony”? — makacskodott a kis herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet.

— Але што такое — «эфемерны»? — паўтарыў Маленькi прынц, якi нiколi не супакойваўся, пакуль не атрымлiваў адказу на сваё пытанне.

— Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül.

— Гэта «тое, што можа знiкнуць у блiжэйшы час».

— Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül?

— Мая кветка можа знiкнуць у блiжэйшы час?

— Úgy bizony.

— Безумоўна.

„Múlékony a virágom — gondolta a kis herceg —, s mindössze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék! És én magára hagytam otthon!”

«Мая кветка эфемерная, — падумаў Маленькi прынц, — i ў яе ўсяго чатыры калючкi, каб абаранiць сябе ў гэтым свеце! А я пакiнуў яе зусiм адну на планеце!»

Most érzett először valami lelkifurdalás-félét. De nyomban összeszedte magát.

Упершыню ён пашкадаваў, што пакiнуў сваю красуню. Але ён усё-такi ўзяў сябе ў рукi i спытаў:

— Mit tanácsol uraságod? — kérdezte. — Milyen bolygót látogassak meg!

— Што б вы параiлi мне наведаць?

— A Földet — felelte a földrajztudós. — Jó híre van…

— Планету Зямля, — адказаў яму географ. — Пра яе ходзiць добрая слава…

A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.

I Маленькi прынц рушыў у дарогу, але думкi яго былi пра самотную кветку…

XVI

РАЗДЗЕЛ ХVI

A hetedik bolygó tehát a Föld volt.

Такiм чынам, сёмай планетай была Зямля.

Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám! Van rajta száztizenegy király (beleszámítva természetesen a néger királyokat is), hétezer geográfus, kilencszázezer üzletember, hét és fél millió részeges, háromszáztizenegymillió hiú, vagyis körülbelül kétmilliárd fölnőtt.

Зямля не простая планета! Тут налiчваецца сто адзiнаццаць каралёў (i негрыцянскiх, вядома), сем тысяч географаў, дзевяцьсот тысяч дзялкоў, сем з палавiнай мiльёнаў п’янiц, трыста адзiнаццаць мiльёнаў славалюбаў, — усяго каля двух мiльярдаў дарослых.

Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság fölfedezése előtt a hat kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám szerint négyszázhetvenkétezer-ötszáztizenegyet.

Каб вы маглi ўявiць памеры Зямлi, дастаткова сказаць, што да адкрыцця электрычнасцi тут трэба было трымаць на ўсiх шасцi кантынентах цэлую армiю лiхтаршчыкаў з чатырохсот шасцiдзесяцi дзвюх тысяч пяцiсот адзiнаццацi чалавек.

Kissé távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott. A hadmozdulatok éppolyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán.

Калi паглядзець збоку, гэта было незабыўнае вiдовiшча. Рухi гэтай армii падпарадкоўвалiся дакладнаму рытму, зусiм як у балеце.

Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók; majd ők is eltűntek a kulisszák mögött.

Спачатку выступалi лiхтаршчыкi Новай Зеландыi i Аўстралii. Яны запальвалi свае лiхтары i iшлi спаць. Потым наступала чарга лiхтаршчыкаў Кiтая i Сiбiры. Яны выконвалi свой танец i таксама непрыкметна знiкалi за кулiсамi.

Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra. Utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra. Aztán az észak-amerikaiakra.

Пасля прыходзiла чарга лiхтаршчыкаў Расii i Iндыi. Пасля — лiхтаршчыкаў Афрыкi i Эўропы. Пасля Паўднёвай Амерыкi. А там — Паўночнай Амерыкi.

És sosem vétették el színre lépésük rendjét. Nagyszerű volt!

I нiколi яны не блыталi парадку выхаду на сцэну. Гэта было проста грандыёзна.

Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén és nemtörődöm módra: az Északi-sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa, a Déli-sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak.

I толькi лiхтаршчык адзiнага лiхтара на Паўночным полюсе i яго калега на Паўднёвым полюсе вялi жыццё ў гультайстве i бесклапотнасцi: iм даводзiлася запальваць свае лiхтары ўсяго двойчы ў год.

ХVII

РАЗДЗЕЛ ХVII

Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a sulykot. Én sem voltam egészen szavahihető, amikor a lámpagyújtogatókról beszéltem. Így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igenigen kevéske helyet foglalnak el a Földön.

Калi чалавек сiлiцца паказаць сваю дасцiпнасць, ён мiжволi трошкi прыхлусiць. Гэтак сталася i са мной, калi я казаў вам пра лiхтаршчыкаў. Баюся, што ў тых, хто не ведае нашай планеты, створыцца няправiльнае ўяўленне пра яе. Людзi займаюць вельмi мала месца на зямлi.

Ha a Föld kétmilliárd lakosa kissé szorosabban egymás mellé állna, olyasformán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy húszezer négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a Csendes-óceán legparányibb kis szigetére.

Калi б два мiльярды жыхароў, якiя насяляюць зямлю, шчыльна, як на мiтынгу, пасталi адзiн каля аднаго, яны б свабодна ўмясцiлiся на прасторнай плошчы ў дваццаць мiль даўжынёй i дваццаць шырынёй. Усё чалавецтва можна было б размясцiць на сама маленькiм астраўку Цiхага акiяна.

A fölnőttek ezt persze nem hinnék el. Ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek, akár a majomkenyérfák. Föl lehet szólítani őket: tessék, számoljanak. Ez tetszeni fog nekik, mert imádják a számokat. De ne vesztegessétek az időtöket ilyen föladatra. Fölösleges. Inkább higgyetek nekem.

Дарослыя, канечне, не павераць у гэта. Яны думаюць, што займаюць вельмi шмат месца. Яны здаюцца самi сабе велiчнымi, як баабабы. А вы парайце iм зрабiць дакладны разлiк. Гэта прыйдзецца iм даспадобы, яны ж без памяцi ад лiчбаў. А вы лепей не марнуйце часу на гэтую нудную работу. Яна нi да чаго. Вы i без таго мне верыце.

A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű.

Маленькi прынц, трапiўшы на Зямлю, быў дужа здзiўлены, што нiкога не ўбачыў. Ён ужо засумняваўся, цi не памылiўся часам планетай, як тут у пяску заварушылася нейкае колца колеру месячнага святла.

— Jó éjszakát! — mondta a kis herceg, csak úgy találomra.

— Добры вечар, — на ўсякi выпадак прывiтаўся Маленькi прынц.

— Jó éjszakát! — felelte a kígyó.

— Вечар добры, — адказала змяя.

— Melyik bolygóra estem? — kérdezte a kis herceg.

— На якую планету я трапiў?

— A Földre, Afrikában — felelte a kígyó.

— На Зямлю, — адказала змяя. — У Афрыку.

— Ó… Hát senki sincs a Földön?

— А!.. А што, на Зямлi няма людзей?

— Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki. De a Föld nagy — mondta a kígyó.

— Тут пустыня. А ў пустынi нiхто не жыве. Зямля вялiкая, — растлумачыла змяя.

A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte.

Маленькi прынц сеў на камень i ўзняў вочы да неба.

— Nem tudom — mondta —, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk… De milyen messze van!

— Хацеў бы я ведаць, — вымавiў ён, для чаго свецяць зоркi? Цi не для таго, каб рана цi позна кожны мог адшукаць сваю зорку? Глянь, вунь мая планета якраз над вамi… Але як далёка да яе!

— Szép csillag — mondta a kígyó. — Mit keresel itt?

— Прыгожая, — ухвалiла змяя. — А што ты будзеш рабiць тут, на Зямлi?

— Nézeteltérésem támadt egy virággal — mondta a kis herceg.

— Я пасварыўся са сваёй кветкай, — прызнаўся Маленькi прынц.

— Hajaj! — mondta a kígyó.

— А, вось яно што…

És sokáig hallgattak.

I яны змоўклi.

— Hol vannak az emberek? — kérdezte később a kis herceg. — Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.

— А дзе ж людзi? — зноў загаварыў нарэшце Маленькi прынц. — Нейк самотна ў гэтай пустынi…

— Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem — mondta a kígyó.

— I мiж людзей таксама самотна, — заўважыла змяя.

A kis herceg hosszasan szemügyre vette.

Маленькi прынц дапытлiва паглядзеў на яе.

— Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam…

— Дзiўная ты iстота, — нарэшце прамовiў ён, — тонкая, як палец.

— De bármilyen király ujjánál hatalmasabb — mondta a kígyó.

— Затое магутней пальца караля, — сказала змяя.

A kis herceg elmosolyodott.

Маленькi прынц усмiхнуўся:

— Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs… utazni se tudsz.

— Якая ж ты магутная… У цябе нават ног няма… Ты нават падарожнiчаць не можаш…

— De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én — mondta a kígyó.

— Я магу даставiць цябе далей, чым якi карабель, — сказала змяя.

Azzal, mint egy aranypánt, a kis herceg bokájára tekeredett.

Яна, як залаты бранзалет, абвiлася вакол шчыкалаткi Маленькага прынца.

— Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik — mondta. — Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél.

— Кожнага, каго я крану, я вяртаю зямлi, з якой ён выйшаў, — дадала яна. Але ты чысты i прыляцеў з зоркi…

A kis herceg nem felelt.

Маленькi прынц прамаўчаў.

— Olyan gyönge vagy ezen a gránit Földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad. Mert én…

— Мне шкада цябе, ты такi бездапаможны на гэтай камянiстай Зямлi. Я змагу дапамагчы табе, калi ты моцна знудзiшся па сваёй планеце. Я магу…

— Ó! — mondta a kis herceg. — Értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben?

— Я цудоўна зразумеў цябе, — сказаў Маленькi прынц. — Але чаму ты ўвесь час гаворыш загадкамi?

— Valamennyit megfejtem — mondta a kígyó.

— Я рашаю ўсе загадкi, — сказала змяя.

És hallgattak utána tovább.

I яны змоўклi.

XVIII

РАЗДЗЕЛ ХVIII

A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott, csak egy virággal. Egy háromszirmú, semmi kis virággal.

Маленькi прынц прайшоў усю пустыню i не сустрэў нiводнай жывой душы. За ўвесь час яму трапiлася толькi адна-адзiная кветка, кволенькая, непрыкметная кветачка ў тры пялёсткi.

— Jó napot! — mondta a kis herceg.

— Добры дзень, — павiтаўся Маленькi прынц.

— Jó napot! — mondta a virág.

— Дзень добры, — адказала кветка.

— Hol vannak az emberek? — kérdezte udvariasan a kis herceg.

— А дзе людзi? — ветлiва спытаў Маленькi прынц.

A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt.

Кветка аднойчы бачыла, як мiма iшоў караван.

— Az emberek? Van belőlük, azt hiszem, hat vagy hét. Évekkel ezelőtt láttam őket. De sosem lehet tudni, hol-merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük.

— Людзi? Ды iх, па-мойму, усяго шасцёра цi сямёра. Я бачыла iх некалькi гадоў назад. Але хто iх ведае, дзе iх шукаць. Iх носiць ветрам. У iх няма каранёў, гэта надае iм безлiч турбот.

— Viszontlátásra — mondta a kis herceg.

— Бывай, — развiтаўся Маленькi прынц.

— Viszontlátásra — mondta a virág.

— Бывай, — адказала кветка.

XIX

РАЗДЗЕЛ ХIХ

A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. „Egy ekkora hegyről — gondolta — egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót meg az összes embert.” De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat.

Маленькi прынц падняўся на нейкую высокую гару. Адзiныя горы, якiя ён ведаў у сваiм жыццi, былi тры вулканы, якiя былi яму па калена. Патухлы вулкан служыў яму табурэтам. «З такой высачэзнай гары, — падумаў ён, — я адразу ўбачу i ўсю планету i ўсiх людзей…» Але наўкол перад яго вачыма тырчалi адны вострыя вяршынi скал.

— Jó napot! — mondta találomra.

— Добры дзень, — павiтаўся ён на ўсякi выпадак.

— Jó napot!… Jó napot!… Jó napot!… — válaszolta a visszhang.

— Добры дзень… дзень… дзень… — адгукнулася рэха.

— Ki vagy? — kérdezte a kis herceg.

— Хто вы? — спытаў Маленькi прынц.

— Ki vagy… ki vagy… ki vagy… — felelte a visszhang.

— Хто вы… хто вы… хто вы… — адгукнулася рэха.

— Légy a barátom, olyan egyedül vagyok — mondta.

— Будзьце маiмi сябрамi, я зусiм адзiн, — сказаў ён.

— Egyedül vagyok… egyedül vagyok… egyedül vagyok — felelte a visszhang.

— Адзiн… адзiн… адзiн… — адгукнулася рэха.

„Milyen furcsa bolygó! — gondolta a kis herceg. — Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós.

«Якая дзiўная планета! — падумаў Маленькi прынц. — Сухая-сухая, i ўся ў ражнах, i салёная нейкая.

És az embereknek nincs semmi képzelőtehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik… Nekem otthon volt egy virágom: mindig ő kezdte a beszélgetést…”

А людзям бракуе ўяўлення. Яны толькi паўтараюць тое, што iм кажуць… Дома ў мяне была кветка: тая заўсёды загаворвала першая…»

ХX

РАЗДЗЕЛ ХХ

Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, havon keresztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek.

Доўга блукаў Маленькi прынц па пясках, снягах ды скалах i натрапiў нарэшце на нейкую дарогу. А ўсе дарогi вядуць да людзей.

— Jó napot! — mondta.

— Добры дзень, — сказаў ён.

Virágzó rózsakert előtt állt.

Перад iм рассцiлаўся сад, у якiм квiтнела мноства ружаў.

— Jó napot! — mondták a rózsák.

— Добры дзень, — азвалiся ружы.

A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja.

Маленькi прынц не мог паверыць сваiм вачам. Усе яны былi так падобны да яго кветкi!

— Kik vagytok? — kérdezte meghökkenten.

— Хто вы? — уражаны, спытаў ён.

— Rózsák vagyunk — felelték a rózsák.

— Мы ружы, — адказалi ружы.

— Ó! — mondta a kis herceg.

— Вось як… — прамовiў Маленькi прынц.

És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja; és most ott volt előtte ötezer, szakasztott ugyanolyan, egyetlen kertben!

I ён адчуў сябе вельмi-вельмi няшчасным. Яго красуня казала, што яна адзiная такая ў сусвеце. I вось — калi ласка! У адным толькi садзе iх цэлых пяць тысяч, як на падбор.

„Hogy bosszankodnék, ha látná! — gondolta. — Iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mintha ápolnám; különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen…”

«Яна вельмi раззлавалася б, калi б убачыла iх, — падумаў ён. — Яна страшэнна закашляла б i прыкiнулася, што канае, толькi б не паказацца смешнай. I я быў бы вымушаны рабiць выгляд, што ратую яе, бо iначай яна сапраўды памерла б, каб толькi прынiзiць мяне…»

És utána még ezt gondolta: „Azt hittem, gazdag vagyok, van egy párjanincs virágom; és lám, nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a három térdig érő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer s mindenkorra kialudt, igazán nem vagyok valami híres nagy herceg…”

А потым ён падумаў: «А я ж яшчэ думаў, што валодаю адзiнай у свеце кветкай, а цяпер аказалася, што гэта звычайная ружа. Усяго i было ў мяне звычайная ружа ды тры вулканы вышынёй мне па калена, адзiн з якiх, мабыць, назаўсёды патух… Якi ж я пасля ўсяго гэтага прынц?..»

Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett.

I ён уткнуўся тварам у траву i заплакаў.

XXI

РАЗДЗЕЛ ХХI

Akkor jelent meg a róka.

У гэты момант i з’явiўся Лiс.

— Jó napot! — mondta a róka.

— Добры дзень, — сказаў ён.

— Jó napot! — felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.

— Добры дзень, — ветлiва азваўся Маленькi прынц, абярнуўся на голас, але нiкога не ўбачыў.

— Itt vagyok az almafa alatt — mondta a hang.

— Я тут, — данёсся голас. — Пад яблыняй…

— Ki vagy? — kérdezte a kis herceg. — Csinosnak csinos vagy…

— Хто ты? — спытаў Маленькi прынц. — Якi ты прыгожы!

— Én vagyok a róka — mondta a róka.

— Я — Лiс, — сказаў Лiс.

— Gyere, játsszál velem — javasolta a kis herceg. — Olyan szomorú vagyok…

— Пагуляй са мной, — папрасiў Маленькi прынц. — Мне так сумотна.

— Nem játszhatom veled — mondta a róka. — Nem vagyok megszelídítve.

— Не магу я гуляць з табою, — сказаў Лiс. — Я не прыручаны.

— Ó, bocsánat! — mondta a kis herceg.

— Ах, прабач, — сумеўся Маленькi прынц.