Daodejing / Дао Дъ Дзин — w językach szwedzkim i bułgarskim. Strona 2

Szwedzko-bułgarska dwujęzyczna książka

Lao Zi

Daodejing

Лао Дзъ

Дао Дъ Дзин

51

51

Tao ger födelse åt livet,
Moralen uppfostrar,
Materian formar det,
Handlingar förfinar det.
Därför, finns det ingen av de myriader saker som inte vördar Tao eller inte uppskattar dess moral.
Detta vördande av Tao och uppskattande av dess moral är någonting de gör naturligt, utan att bli
tvingade.
Därför, ger Tao födelse.
Dess moral fostrar, utvecklar, höjer, justerar och disciplinerar,
Uppfödandet, täcker och skyddar,
Skapar men äger inte,
Handlar utan förväntning,
Leder utan att tvinga.
Detta kallas ”Mystisk Moral”.

Дао ражда (нещата),
Дъ ги отглежда.
Нещата се оформят,
формите се завършват.
Ето защо няма нищо,
което да не уважава Дао
и да не цени Дъ.
Уважението на Дао
и цененето на Дъ
не са по заповед.
Те са по начало естествени.
Ето защо
Дао ражда нещата,
Дъ ги отхранва,
отглежда,
възпитава,
усъвършенствува,
прави ги зрели,
грижи се за тях,
защищава ги.
Да създаваш,
но да не присвояваш;
Да действуваш,
но да не се хвалиш;
Да ръководиш,
но да не командуваш.
Това е то най-дълбоко Дъ.

52

52

Alla saker har en början, vilket vi kan betrakta som deras Moder.
Genom att känna Modern, kan vi känna hennes barn.
Att känna barnet, gör att du ändock kan ha en uppfattning om Modern
Du kan dö utan smärta.
Fyll igen hålen
Stäng dörrarna,
Du kan avsluta dit liv utan oro.
Öppna dörrarna,
Bli mer inblandad,
I slutet kan du inte bli hjälpt.
Att se det subtila kallas upplysning.
Att vara flexibel kallas styrka.
Använd upplysningen, men återvänd till ljuset.
Skada inte dig själv.
Detta kallas att ”praktisera det eviga”.

В Поднебесната има начало,
то е майка на Поднебесната.
Когато постигнем майката,
ще разберем нейните деца.
Когато разберем децата,
трябва да се върнем отново към майката.
Така до края на живота си
няма да бъдем в опасност.
Който закрие своите сетива,
който затвори своята врата,
до края на живота си,
няма да се безпокои.
Който открие своите сетива,
който потъне в своето дело,
до края на живота си
няма да се избави (от безпокойство).
Виждането на ситното
значи светлина.
Съхраняването на слабото
значи могъщество.
Който използва блясъка
и отново се връща към светлината,
няма да си навлече беда.
— Това значи да овладееш постоянното.

53

53

Om jag hade ett ögonblicks klokhet
Skulle jag vandra på den Stora Vägen och endast frukta att komma bort från den.
Fastän Vägen är ganska bred
Älskar folk genvägar.
Domstolen är felfri,
Medan fälten är övervuxna med ogräs,
Och kornbodarna är tomma.
Bär de fina silkes kläder,
Bär på skarpa svärd,
Mätta sig med mat och dryck
Har välstånd i överskott.
De kallas tjuvaktiga skrävlare.
Detta är definitivt inte vägen.

Ако аз имах точни знания,
бих вървял по широкия път,
бих се боял само от завоите.
Широкият път е съвършено равен,
но хората обичат пътечката.
Блестящите дворци;
Обрасналите с тръни поля;
Съвсем празните хамбари;
Обличането на разкошни дрехи;
Носенето на остър ланец;
Яденето до пренасита;
Трупането на богатства
Това са блясъци на грабежа.
Това не е Дао.

54

54

Det väletablerade rycks inte upp med rötterna.
Den som har ett fast grepp tappar inte taget.
Generation efter generation dyrkar förfäderna utan avbrott.
Odla Tao i dig själv och moralen kommer att vara riktig.
Odla den i familjen och moralen kommer att flöda över.
Odla den i staden och moralen kommer att vara stor.
Odla den i landet och moralen kommer att vara riklig.
Odla den i världen och moralen kommer att vara överallt.
Därför, titta på dig själv och observera dig.
Titta på din familj och observera den.
Titta på din stad och observera den.
Titta på ditt land och observera det.
Tita på världen och observera den.
Hur vet jag att världen är som den är?

Който умее да стои,
няма да се катурне.
Който умее да се държи,
няма да се изтърве,
синовете и внуците
няма да престанат
да му принасят жертва.
Който усъвършенствува
(Дъ) в себе си,
неговото Дъ е истинско.
Който усъвършенствува
(Дъ) в семейството,
неговото Дъ е изобилно.
Който усъвършенствува
(Дъ) в селото,
неговото Дъ е обширно.
Който усъвършенствува
(Дъ) в княжеството,
неговото Дъ е богато.
Който усъвършенствува
(Дъ) в Поднебесната
неговото Дъ е всеобщо.
Ето защо мъдрецът
от себе си
съди за себе си;
от семейството
съди за семейството;
от селото
съди за селото;
от княжеството
съди за княжеството;
от Поднебесната
съди за Поднебесната.
Откъде аз знам света като такъв?
Благодарение на това.

55

55

Den som förblir rik i moralisk kraft
Är som ett nyfött barn.
Bin, skorpioner och giftiga ormar biter det inte,
Vilda djur angriper det inte,
Rovfåglar slår inte sina klor i det.
Fastän dess ben är svaga
Och musklerna mjuka,
Är dess grepp starkt.
Utan att känna till blandningen mellan man och kvinna
Är barnet en perfekt produktion,
Absolut i vitalitet.
Barnet kan skrika hela dagen utan att bli hes.
Det är absolut i sin harmoni.
Förstående harmoni kallas Konstant.
Att känna till Konstanten kallas upplysning.
Närande liv kallas välsignelse.
Att ha kontroll över andningen kallas styrka.
När saker har blommat förfaller de, och
Detta kallas icke-Tao.
Icke-Tao dör snabbt.

Който има съвършено Дъ,
прилича на пеленачето.
Отровните оси и змии
не го хапят.
Свирепите зверове
не го нападат.
Хищните птици
не го налитат.
Костите му са меки,
мишците — слаби,
но здраво държи.
Той не знае съюза
на двата пола,
но действува съвършено,
защото е пълен с Ци.
По цял ден вика
и не пресипва,
защото е хармоничен.
Знанието на хармоничността
се нарича постоянство.
Знанието на постоянството
се нарича просветеност.
Обогатяването на живота
се нарича щастие.
Развълнуваното сърце
се нарича сила.
Пълното със сила същество —
застарява.
Това се нарича нарушение на Дао.
Нарушителят на Дао
преждевременно загива.

56

56

Hon som vet talar inte.
Hon som talar vet inte.
Fyll igen dina hål, stäng dina dörrar,
Mjuka upp dina kantigheter, lossa dina band.
Mjuka upp ditt bländande sken och bli ett med vardagen.
Detta kallas mystisk enhet.
Fastän du inte kan äga Tao, är den ditt innersta
Och samtidigt är den dig avlägsen.
Fastän du inte kan äga den, har du nytta av den,
Och kan bli skadad av den.
Du kan inte äga den, men är uppskattad genom den
Och anspråkslös av den.
Därför värderar världen dig.

Който знае,
не говори.
Който говори,
не знае.
Който закрие своите сетива,
който затвори своята врата,
който притъпи своето острие,
който освободи (мисълта си) от объркване,
който смекчи своя блясък,
който се уеднакви с праха,
е тъждествен на най-дълбокото.
Ето защо
не може да го приближиш,
не може да го пренебрегнеш,
не може да му помогнеш,
не може да му навредиш,
не може да го възвисиш,
не може да го унизиш.
Ето защо
той е уважаван в Поднебесната.

57

57

Använd rättvisa i styrandet av staten.
Använd överraskningstaktik i krigföring.
Var ointresserad och du kommer att äga världen.
Hur vet jag att det är så?
Genom detta:
Ju mer regler det finns,
Desto fattigare blir folket.
Ju mer dödliga vapen folk äger,
Ju mörkare är landet och stammen.
Ju smartare människorna är,
Ju mer speciella handlingar kan de utföra.
Ju petigare lagarna är,
Desto fler tjuvar och gangsters finns det.
Därför säger de visa:
”Jag tvingar inte fram min filosofi och människorna förändrar sig ändå.
Jag uppskattar min klarhet och människorna rättar till sig själva.
Jag ingriper inte och människorna berikar sig trots det.
Jag har inga önskningar
Och människorna upptäcker sina unika medvetanden”.

Държавата се управлява
със справедливост.
Войната се води
с хитрост.
Завоеванието на Поднебесната
се осъществява чрез бездействието.
Откъде аз знам това?
Ето откъде:
Когато в Поднебесната
има много ограничения,
народът обеднява.
Когато в народа
има много оръжие,
в държавата цари смут.
Когато се увеличават
законите и заповедите,
броят на крадците и разбойниците расте.
Ето защо мъдрецът казва:
Ако аз не действувам,
народът сам ще се изменя.
Ако аз съм спокоен,
народът сам ще се изправя.
Ако аз съм пасивен,
народът сам ще се обогатява.
Ако аз нямам страсти,
народът ще е простодушен.

58

58

När myndigheten låter folket vara ifred
Är de avslappnade.
När myndigheten är petig
Blir människorna oroliga.
Motgång har med tur att göra.
Tur gömmer olycka.
Vad har en bestämd avgränsning?
Vad är abnormt?
Det normala återgår till underlighet.
Godhet återgår till förvrängning.
Folk har uppenbarligen varit förvirrade en lång tid.
Därför reglerar de visa saker utan att ingripa.
De slipar utan att separera,
Rätar ut utan att dra upp riktlinjer.
De lyser utan att glänsa.

Когато правителството е спокойно,
народът е простодушен.
Когато правителството е дейно,
народът е нещастен.
В нещастието живее щастие,
в щастието се таи нещастие.
Кой знае тяхната граница?
Те нямат постоянство.
Справедливостта се превръща в хитрост.
Доброто се превръща в зло.
Заблуждението на хората е отдавна.
Ето защо мъдрецът е човек
справедлив, но не отсича;
бодлив, но не боде;
прям, но не произволничи;
светъл, но не блести.

59

59

Där finns ingenting som är så bra som enkelhet
När det gäller att regera ett land och tjäna Himmelen.
Bara genom enkelhet kan du snabbt tillfriskna.
När du snabbt tillfrisknar ackumulerar du moral.
Att ha ackumulerad moral:
Det finns ingenting du inte kan övervinna.
När det inte finns någonting som du inte kan övervinna
Vem vet var gränserna går för dina möjligheter?
Dessa gränser blir outgrundliga,
Du kan besitta landet.
När Ur-Modern besitter landet kan det bli lång-livat.
Detta kallas ”att plantera rötterna djupt och ordentligt”.
Det är Vägen till lång liv och eviga visioner.

Когато управляваш хората,
действувай в съгласие с природата —
няма по-добро от хамбара.
Хамбарът — това значи
предварителна подготовка.
Предварителната подготовка
означава усъвършенствуване на Дъ.
Съвършеното Дъ
е всепобеждаваща сила.
Всепобеждаващата сила
е неизчерпаема.
С неизчерпаемата сила
може да се овладее държавата.
Управлението има ли
майчинско начало,
може да е дълговечно.
Това се нарича:
най-дълбок корен,
здрава основа,
продължаваща живота.
Вечно съществуващо Дао.

60

60

Att styra ett stort land är som att tillaga en liten fisk.
När du regerar folk med Tao
Kommer demoner inte att ha någon kraft.
Inte så att de inte har kraft,
Men deras kraft kommer inte att skada folket.
Eftersom de visa inte skadar folket,
Kommer de två inte att skada varandra.
Här smälter deras kraft samman till en och återvänder.

Управлението на голямото княжество
напомня пърженето на дребна риба.
Ако Поднебесната се управлява с Дао,
духът на умрелите не ще има значение.
Той не само не ще има значение,
но няма и да вреди на хората.
Не само духът няма да вреди на хората,
но и мъдрецът няма да им вреди.
Тези двете не си вредят,
защото си разменят Дъ.

61

61

En bra stat skall vara som en flodsänka.
En blandning av hela världen,
Den är världens kvinnlighet.
Kvinnlighet övervinner alltid manlighet med mjukhet
Eftersom mjukhet är mindre.
Därför om en stor stat tjänar åt en liten stat
Kommer den att vinna förtroende hos den lilla staten.
Om en liten stat tjänar åt en stor stat
Kommer den att vinna förtroende hos den stora staten.
Därför tjänar några för att vinna förtroende
Och några vinner förtroende trots slaveri.
Den stora staten vill ingenting annat
Än att förena och föda sitt folk.
Små stater vill ingenting annat
Än att tjäna rätt person.
Därför får båda vad de vill ha.
Storhet ligger i att tjäna.

Голямото княжество е река в низина,
възел на Поднебесната,
самка на Поднебесната.
Самката винаги побеждава самеца
със спокойствието си.
По своето спокойствие тя стои ниско.
Ето защо голямото княжество
спечелва малкото княжество,
защото се поставя по-ниско от него.
Малкото княжество предразполага
към себе си голямото княжество,
защото стои по-ниско от него.
Ето защо
предразполагат към себе си
или защото се поставят ниско,
или защото са сами по себе си ниско.
Нека голямото княжество
не желае повече от това
да бъдат еднакво нахранени всички,
а малкото княжество
не желае повече от това
да служи на хората.
Така и двете ще получат онова,
което желаят.
На голямото се пада да бъде ниско.

62

62

Tao är gömd djupt i alla ting.
Den är en god skatt
Och en tillflykt för det som inte är så bra.
Med skickliga ord kan du bli framgångsrik.
Med hedersvärda handlingar kan du bli uppskattad.
Folk kanske inte är så bra, men hur kan du förneka dem?
Därför, även om det finns fina juveler som bärs fram på hästar vid kejsarens kröning och installationen av de tre prinsarna,
Är inte detta så bra som att stanna där du är
Och låta dig utvecklas i Tao.
Varför värderade de gamla Tao så mycket?
Man kan inte säga att det var för söka vinning
Eller för att avskräcka brott med bestraffning.
Därför är den det mesta prisade i världen.

Дао е най-дълбокото на нещата,
съкровище на добрите
и защита на недобрите.
Красивите думи
могат да се произнасят публично.
Красивите постъпки
могат да се разпространяват сред хората.
Защо трябва да се изоставят
недобрите хора?
Защо се издига император
а се назначават трима съветници?
Те, макар и да имат скъпоценни неща
и колесници с по четири коня,
по-добре е да следват Дао.
Защо древните хора са ценели Дао?
Не казах ли,
че не се стремели към богатство
и опрощавали провиненията?
Ето защо (Дао) е съкровище на Поднебесната.

63

63

Handla utan att ”göra”
Bli inblandad utan att manipulera.
Smaka utan att smaka.
Göra det stora smått,
Och gör många, få.
Svara på ilska med moral.
Bearbeta svårigheter medan det fortfarande är lätt.
Ta itu med det stora medan det fortfarande är litet.
Det svåra i livet
Börjar alltid med att vara lätt.
Stora företag har en gång varit små.
Därför tar den vise aldrig itu med det stora
Och får på så vis möjlighet att förverkliga sin storhet.
Oviktiga ord genererar liten övertygelse,
Mycket bekvämlighet leder till mycket svårighet.
Därför behandlar den vise saker som om de var svåra,
Och härav, blir de lättare.

Действувай чрез бездействието.
Извършвай неизвършеното.
Вкусвай невкусеното.
Голямото е съставено от дребното.
Много се получава от малко.
На ненавистта отговаряй с Дъ.
Преодолявай трудното,
докато е лесно.
Осъществявай голямото,
докато е дребно.
В света трудното дело
започва с лесното,
а голямото — с малкото.
Ето защо мъдрецът
никога не започна велико дело
затова извършва велики дела.
Който лесно обещава,
не заслужава доверие.
Ето защо за мъдреца
всичко изглежда трудно,
затова няма трудности.

64

64

Det som ligger och vilar är lätt att ta tag i.
Det som ännu inte har inträffat är lätt att planera för.
Det som är ömtåligt kan med lätthet brytas sönder.
Det som är ytterst litet kan med lätthet spridas.
Hantera saker innan de uppstår.
Klara av affärer innan de är en enda röra.
Ett tjockt träd växer upp från ett pyttelitet frö.
En hög byggnad börjar med en hög jord.
En resa på hundra mil börjar med ett steg.
Planlägg saker, och du är besegrad;
Håll fast, och du tappar taget.
Den vise få det inte att gå ihop, därför är hon inte slagen.
Genom att inte hålla fast, förlorar hon inte det.
När folk funderar ut sina projekt
Tröttnar de ofta innan det är klart.
Om du är lika engagerad vid slutet
Som du var vid början,
Kommer du inte att bli så besviken.
Därför vill den vise ha icke-längtan,
Värdera inte sällsynta saker,
Studera det som inte kan läras in
Så att Tao kan rätta till misstagen hos den genomsnittliga människan
Och hjälp alla saker i att manifestera sin sanna natur
Utan att tvinga fram det.

Онова, което е спокойно,
лесно се държи.
Онова, което още няма признак,
лесно се планира.
Онова, което е хрускаво,
лесно се разтапя.
Онова, което е ситно,
лесно се разсейва.
Действието започва с онова,
което още не е.
Редът се въвежда,
докато още няма смут.
Голямото дърво
израства от малкото.
Десетоетажната кула
започва от първата тухла.
Изминаването на хилядите Ли
започва от първата стъпка.
Който действува,
няма успех.
Който държи,
губи.
Ето защо
мъдрецът не действува,
затова няма поражение,
не държи,
затова не губи.
Който бърза в работата си
се проваля до самия си успех.
Който е внимателен
в края на работата си,
както в началото й —
успява.
Ето защо мъдрецът
желае нежеланието,
не цени трудно придобитите неща,
учи онова,
което още не се е научило,
върви по онзи път,
по който са минали другите,
поддържа естествеността на нещата
и не се осмелява да действува.

65

65

De gamla var skickliga i att använda Tao
De upplyste inte människorna,
Utan gav dem snarare enkelheten.
När människorna är svåra att styra
Beror det på deras duktighet.
Därför
Om du använder duktighet för att styra staten
Är du en statens rövare.
Om du inte använder duktighet för att styra staten
Är du en välsignelse åt staten.
Att alltid känna till det lämpliga kallas
Mystisk Moral.
Hur djup och vittgående är inte den Mystiska Moralen!
Den får allt att återvända
Tills de når den Stora Normen.

В древността
способният да следва Дао
не просвещавал народа,
държал го в невежество.
Народът се управлява трудно,
защото много знае.
Ето защо
управлението на държавата с мъдруване
е нещастие за държавата,
управлението на държавата без мъдруване
е щастие за държавата.
Който знае тези двете,
знае един принцип.
Знанието на този принцип
се нарича най-дълбоко Дъ.
Най дълбокото Дъ е
и дълбоко,
и далечно,
и противоположно на всички неща.
Който го следва.
ще постигне велико благополучие.

66

66

Anledningen till att floder och hav kan betraktas som
Härskare över dalgångarnas strömmar
Är på grund av att de är belägna under dem.
Därför kan de vara deras härskare.
Så om du vill vara över folk
Måste du tala ödmjukt till dem.
Om du vill leda dem
Måste du placera dig bakom dem.
Därför är den vise placerad ovanför
Och människorna känner sig inte förtryckta.
Han är främst och de känner inget fel i det.
Därför tycker de om att placera honom främst och störs inte av det.
Eftersom han inte tävlar med någon.
Ingen tävlar därför med honom.

Реките и моретата
господствуват над долините,
защото са разположени ниско.
Ето защо господствуват над долините.
Който иска да се издигне над хората,
трябва да се постави по-ниско от тях.
Който иска да бъде пред хората,
трябва да се поставя зад тях.
Ето защо мъдрецът
стои над хората,
но не им тежи,
намира се пред тях,
но не им вреди.
Ето защо хората го издигат с радост
и той не им досажда.
Понеже не се бори
в Поднебесната, никой не може да го победи.

67

67

Orsaken till att alla kallar min Tao stor
Är för att det inte finns någonting som den.
Det är exakt därför den är stor
Att det finns ingenting som den.
Om det var någonting som var exakt överensstämmande med den
Hur skulle den kunna vara liten?
Jag har tre skatter som jag gillar och vårdar.
Den första är medlidande,
Den andra är enkelhet,
Den tredje är att inte våga sätta mig själv före någon annan.
När jag har medlidande, kan jag vara modig.
När jag är enkel, kan jag vara generös.
När jag inte vågar sätta mig själv före någon annan
Kan jag ta tiden i akt för att förfina mina talanger.
I fall jag är modig utan medlidande
Generös utan att vara enkel, eller
Sätta mig främst utan att sätta mina egna angelägenheter sist,
Så kan jag lika gärna vara död.
Om du lönar krig med medlidande kommer du att segra.
Om du skyddar dig själv med medlidande kommer du att vara ogenomtränglig.
Himmelen kommer att ta hand om dig,
Och skydda dig med medlidande.

Всички хора казват,
че моето Дао е велико
и не прилича на нищо.
То не прилича на нищо,
именно защото е велико.
Ако то прилича на нещо,
отдавна би станало нищожно.
Аз имам три съкровища,
към които се придържам:
първото е човеколюбие,
второто — пестеливост,
третото — да не вървя пред другите.
Аз съм човеколюбив,
затова мога да бъда храбър.
Аз съм пестелив,
затова мога да бъда щедър.
Аз не вървя пред другите,
затова мога да бъда ръководител.
Днес,
който е храбър,
без да е човеколюбив,
който е щедър,
без да е пестелив,
който върви пред другите,
без да е отстъпчив
загива.
Във войната побеждава онзи,
който е човеколюбив
Неговата отбрана е здрава.
Естествеността го спасява
Човеколюбието го охранява.

68

68

Den bästa krigaren är aldrig aggressiv.
Den bästa kämpen är aldrig argsint.
Den bästa taktikern går inte i strid med fienden.
De bästa användarna av sin talanger placerar sig själva bakom dem.
Detta kallas icke-stridande moral.
Det kallas förmågan att engagera människors talanger.
Den kallas sammanfogande med Himmelen.
De gamla var utan jämförelse bra på detta.

Способният пълководец
не е насилник.
Способният воин
не се гневи.
Способният да побеждава,
не напада.
Способният да използва хората
се поставя ниско.
Това се нарича Дъ,
избягващо боя.
Това се нарича сила
използваща хората.
Това значи да следваш природата
и древното начало.

69

69

Strateger har ett uttryck:
”Jag föredrar att kunna röra mig, hellre än att vara i en låst ställning
Föredrar att flytta tillbaka ett steg än gå fram en decimeter”.
Detta kallas framsteg utan att avancera;
Förbereda sig utan att vilja glänsa;
Slå till där det inte finns något försvar;
Intagande honom utan strid.
Det finns ingen större fara än att underskatta sin motståndare.
Om jag underskattar min motståndare
Kommer jag att förlora det som är kärast.
Därför
När motståndare drabba ihop
Kommer den som är ledsen för det att vara vinnaren.

Военното изкуство гласи:
аз не смея да нападам,
но съм длъжен да се защищавам;
аз не смея да настъпя нито един Цун,
но съм длъжен да отстъпя един Чъ.
Това значи
действие чрез бездействие,
отстъпление с неоковани ръце,
отблъскване без противник,
задържане без войници.
Няма по-голямо нещастие
от недооценяването на врага.
Недооценяването на врага
е почти загуба на моите съкровища.
Ето защо
от противопоставените войски
побеждава онази, която скърби.

70

70

Mina ord är lätta att förstå
Och lätta att praktisera.
Ändå är det ingen som förstår dem eller praktiserar dem.
Mina ord har ett ursprung;
Mina handlingar har en princip.
Det är bara på grund av att du inte förstår detta
Som du inte förstår mig.
Eftersom det är få som förstår mig
Är jag värderad.
Därför bär de visa grova kläder.
Dock gömmer sig en juvel i hans bröst.

Моите думи лесно се разбират
и лесно се осъществяват,
но хората не могат да ги разберат
и не могат да ги осъществят.
В думите е началото,
в делата — главното.
Поради липсата на знания
хората не могат да ме разберат.
Колкото по-малко ме разбират,
толкова по-скъпоценен съм.
Ето защо мъдрецът
се облича в груба дреха,
но в себе си носи яспис.

71

71

Det finns ingenting bättre än att veta att man inte vet.
Inte veta, men ändå tänka att man vet--
Detta är sjukdom.
Bara när du är sjuk av att vara sjuk
Kan du bli frisk.
De visa blir inte sjuka
Det beror på att hon är trött på sjukdom.
Därför är hon inte sjuk.

Който знае, че не знае,
е възвишен.
Който не знае, че не знае,
е болен.
Който взема болестта за болест,
не е болен.
Мъдрецът не е болен,
защото взема болестта за болест.
Ето защо не е болен.

72

72

När människorna inte är rädda för din kraft
Då har din kraft blivit riktigt stor.
Stör dem inte i deras inre angelägenheter.
Underkuva inte deras uppehälle.
Det är bara ditt förtryck som gör dem förtryckta.
Därför förstår den vise sig själv
Men visar inte upp sig.
Älskar sig själv
Men skryter inte.
Därför släpper hon taget
Och är nöjd med det.

Когато народът
не се бои от властта,
придобива голяма власт.
Не стеснявайте жилищата му.
Не угнетявайте живота му.
Който не угнетява
не ще бъде угнетен.
Ето защо мъдрецът познава себе си,
но не се показва;
обича себе си,
но не се възвишава.
Ето защо се отказва от последното
и придобива първото.

73

73

Om du är modig att våga kommer du att dö.
Om du är modig i att inte-våga kommer du att leva.
En är välgörande och den andra är skadlig.
Vem förstår orsaken till varför Himmelen ogillar vad den ogillar?
Även de visa har svårt att förstå detta.
Himmelens väg är att segra med lätthet utan att kämpa.
Att svara bra utan ord,
Att komma naturligt utan att vara speciellt inbjudan,
Att planera bra utan oro.
Himmelens nät är vidsträckt.
Det är löst.
Ändå slipper ingenting igenom.

Който е безумно храбър,
загива.
Който е разумно храбър,
живее.
От тези двете
едното е полезно,
другото — вредно.
Кой знае причината на онова,
което се ненавижда по природа?
Ето защо мъдрецът също се затруднява
(да обясни).
Небесното Дао
не се бори,
но е способно да побеждава;
не говори,
но е способно да отговаря;
не го канят,
но то само идва;
забавя се,
но е способно да планира (нещата).
Небесната мрежа е рядка,
но нищо не пропуща.

74

74

Om människorna inte är rädda för döden
Hur kan du skrämma dem med döden?
Om du får människorna att oupphörligt vara rädda för döden
Genom att fokusera på någon som gör någonting ovanligt
Och döda den personen,
Vem vågar då röra sig?
Det finns alltid officiella bödlar att hantera detta.
Om du spelar rollen av officiell bödel
Är det som att spela rollen av Mäster Snickaren.
Det är inte många som inte vill hugga av deras händer.

Ако хората не се боят от смъртта,
защо се заплашват със смърт?
Ако наистина
хората се страхуват от смъртта,
ония, които внасят смут,
аз ще ги заловя и убия.
Често палачът се самоубива.
Да влезеш в ролята на палача,
значи да замениш великия майстор.
Който заменя великия майстор,
рядко не отрязва собствените си ръце.

75

75

Orsaken till varför folket svälter
Beror på att deras härskare lägger omåttliga skatter på dem.
De är svåra att regera
Därför att deras härskare har sina egna ändamål i sinnet.
Orsaken till att folk tar lätt på döden
Är för att de vill att livet skall vara rikt.
Därför tar de lätt på döden.
Det är bara genom att inte leva för ditt eget ändamål
Som du kan ställa dig över värderingar av livet.

Народът гладува,
защото са му големи данъците.
Ето защо гладува.
Народът се управлява трудно,
защото са му дейни управителите.
Ето защо се управлява трудно.
Народът не скъпи живота си,
защото управителите му искат
да живеят охолно.
Ето защо не скъпи живота си.
Който пренебрегва своя живот,
по-мъдро цени живота.

76

76

När folk är nyfödda är de milda och mjuka.
Vid döden är de hårda och stela.
När plantor är levande är de mjuka och fina.
När de dör, vissnar de och torkar upp.
Därför är hård och stel följden av döden.
Mild och mjuk är följden av livet.
Därför, om du är aggressiv och stel, kommer du inte att segra.
När ett träd är hårt tillräckligt, huggs det ner. Därför
Är hård och stel mindre,
Mild och mjuk är större.

Човекът,
когато се ражда,
е нежен и слаб,
а когато умира,
е твърд и сух.
Нещата,
когато се раждат,
са слаби и крехки,
а когато умират,
са сухи и твърди.
Ето защо
твърдото и сухото
отива към смъртта,
а нежното и слабото
отива към живота.
Ето защо
негъвкавата войска губи боя.
Твърдото дърво се прекършва.
На голямото и силното
мястото е долу.
На нежното и слабото
мястото е горе.

77

77

Himmelens väg
Är som att hantera en pilbåge.
Överdelen böjs ner,
Nederdelen böjs upp.
Överskottet av strängen dras undan
Där det behövs mer, läggs det till.
Det är Himmelens väg
Att ta bort där det är överskott
Och lägga till där det fattas.
Människornas väg är annorlunda:
De ta bort där det behövs mer
Och lägger till där det är överskott.
Vem kan ta sitt överskott och ge det till människorna?
Bara en som äger Tao.
Därför agerar de vise utan förväntning.
Håller inte fast vid sina prestationer.
Vill inte visa sin moral.

Небесното Дао
не е ли като обтегнатия лък.
Връхната му част е снижена,
а ниската му — възвишена.
Излишното се съкращава,
достатъчното се допълва.
Небесното Дао
отнема от богатите
и дава на бедните.
Човешкото Дао
наопаки.
То отнема от бедните
и дава на богатите.
Кой може да предаде
излишното на другите?
Само онзи,
който има Дао.
Ето защо мъдрецът
действува, но не е самонадеян;
завършва с успех, но не се хвали,
не желае да се показва мъдър.

78

78

Ingenting i världen är mjukare än vatten,
Trots det finns ingenting bättre för att övervinna det hårda och starka.
Detta är för att ingenting kan ändra på vattnet.
Att det mjuka övervinner det hårda
Och det stilla övervinner det aggressiva
Är någonting som alla vet
Men som ingen kan göra sig själv.
Därför säger de visa:
”En som accepterar statens smuts
Blir dess mästare.
Den som accepterar dess olycka
Blir kung i världen”.
Sanningen tycks motsägande.

В света няма нищо
по-меко, по-нежно
от водата.
Тя е непобедима.
Тя няма равно на себе си.
Слабото побеждава силното.
Мекото побеждава твърдото,
Всички знаят това,
но не могат да го осъществят.
Ето защо мъдрецът казва:
„Който приеме върху себе си
унижението на държавата,
е господар на държавата.
Който приеме върху себе си
нещастието на държавата,
е властител на Поднебесната.
Откровените думи.
приличат на неоткровените.“

79

79

Efter att ha lugnat ner sin ilska
Finns det alltid förtrytelse.
Hur kan detta anses som något bra?
Därför håller de visa sin del av en överenskommelse
Och kontrollerar inte den andra personen.
Därför håller den officiella moralen vad den lovat
Och den oärlige bryter det.
Himmelens Tao har inga favoriter:
Den höjer upp det som är Bra.

След голямата омраза
обезателно остава нещо от нея.
Нима спокойствието може да се счита за хубаво?
Ето защо мъдрецът
държи на договора
и не укорява хората.
Който има Дъ,
държи на договора.
Който няма Дъ,
го нарушава.
Небесното Дао няма роднина,
то винаги е на страната на добрите.

80

80

Låt landet vara litet och människorna få,
Som, även om de har många maskiner, så använder de dem inte.
De tar döden allvarligt och vandrar inte långt bort.
Fastän de har båtar och vagnar, åker de aldrig i dem.
De har vapen men de går aldrig i krig.
Låt dem återvända till att mäta genom att göra knutor i repen.
Se till att de har bra mat, ge dem fina kläder, en fridfull boning och ett avslappnat liv.
Fastän grannlandet kan ses och dess hundar och kycklingar höras,
Kommer människorna att bli gamla och dö utan att ha besökt varandras länder.

Нека държавата да е малка,
а народа — разреден,
даже и да има повече оръжие
да не го употребява.
Нека да се направи
хората да не рискуват живота си,
да не се скитат надалече,
даже и да имат лодки и коли
да не ги използват;
даже и да имат въоръжена войска
да не я извеждат.
Нека да се направи
хората отново да връзват възли,
да имат вкусна храна,
прекрасно облекло,
спокойно жилище
и радостен живот.
Нека да се направи
съседните държави
взаимно да се гледат,
взаимно да си слушат
пеенето на петлите
и лаенето на кучетата.
Хората да не се скитат
от едно на друго място
до края на живота си.

81

81

De sanna orden är inte fantastiska.
Fantastiska ord är inte sanna.
Det goda debatterar inte.
Debatter är inte bra.
Den som känner verkligen är inte skolad,
Den med omfattande kunskap vet egentligen inte mycket.
De visa lägger inte på hög,
Hon ger folket sitt överskott.
Genom att ge av sitt överskott till andra blir hon berikad.
Himmelens väg är att hjälpa, inte att skada.
De visas väg är att agera utan att påstå.

Правдивите думи
не са красиви.
Красивите думи
не са правдиви
Добрият
не е красноречив
Красноречивият
не е добър.
Знаещият
не е всезнаещ.
Всезнаещият
не е знаещ.
Мъдрецът не се запасява,
но колкото повече прави за другите,
толкова повече забогатява;
колкото повече дава на другите,
толкова повече има.
Небесното Дао
допринася полза на всички неща,
но не им вреди.
Дао на мъдреца е:
действувай, но не отнемай.