Daodejing / Daodejing — w językach interlingua i szwedzkim. Strona 2

Interlingua-szwedzka dwujęzyczna książka

Lao Zi

Daodejing

Lao Zi

Daodejing

51

51

Cata esser in le universo
es un expression del Tao.
Illo proveni a in existentia,
inconsciente, perfecte, libere,
assume un corpore physic,
lassa que le circumstantias se compli.
Illo es proque cata esser
spontaneemente honora le Tao.
Le Tao parturi a tote esseres,
los nutri, los mantene,
los custodia, los conforta, los protege,
los reprende a se mesme,
crear sin posseder,
ager sin expectar,
guidar sin ingerer.
Illo es proque le amor del Tao
es in le natura mesme de cosas.

Tao ger födelse åt livet,
Moralen uppfostrar,
Materian formar det,
Handlingar förfinar det.
Därför, finns det ingen av de myriader saker som inte vördar Tao eller inte uppskattar dess moral.
Detta vördande av Tao och uppskattande av dess moral är någonting de gör naturligt, utan att bli
tvingade.
Därför, ger Tao födelse.
Dess moral fostrar, utvecklar, höjer, justerar och disciplinerar,
Uppfödandet, täcker och skyddar,
Skapar men äger inte,
Handlar utan förväntning,
Leder utan att tvinga.
Detta kallas ”Mystisk Moral”.

52

52

In le initio era le Tao.
Omne cosas flue de illo;
tote cosas retorna a illo.
Pro trovar le origine,
retracia le manifestationes.
Quando on recognosce le infantes
e trova le matre,
on sera libere de tristessa.
Si on claude su mente in judicamentos
e traffica con desiros,
su corde se disturbara.
Si on lassa que su mente judica
e non que le sensos se duce,
su corde trovara le pace.
Vider a in obscuritate es claritate.
Saper submitter se es resistentia.
Usa tu proprie lumine
e retorna al fonte del lumine.
Isto se appella le practicar del eternitate.

Alla saker har en början, vilket vi kan betrakta som deras Moder.
Genom att känna Modern, kan vi känna hennes barn.
Att känna barnet, gör att du ändock kan ha en uppfattning om Modern
Du kan dö utan smärta.
Fyll igen hålen
Stäng dörrarna,
Du kan avsluta dit liv utan oro.
Öppna dörrarna,
Bli mer inblandad,
I slutet kan du inte bli hjälpt.
Att se det subtila kallas upplysning.
Att vara flexibel kallas styrka.
Använd upplysningen, men återvänd till ljuset.
Skada inte dig själv.
Detta kallas att ”praktisera det eviga”.

53

53

Le grande Via es facile,
totevia gente prefere le vias lateral.
Guarda te quando cosas es disequilibrate.
Resta centrate intra le Tao.
Quando speculatores ric prospera
durante que fermeros perde lor terreno;
quando officiales governamental dispende moneta pro
armas in loco de remedios;
quando le del classe alte es prodige e irresponsabile
durante que le povre ha nulle fonte de adjuta
tote isto es furto e chaos.
Illo non es in accordo con le Tao.

Om jag hade ett ögonblicks klokhet
Skulle jag vandra på den Stora Vägen och endast frukta att komma bort från den.
Fastän Vägen är ganska bred
Älskar folk genvägar.
Domstolen är felfri,
Medan fälten är övervuxna med ogräs,
Och kornbodarna är tomma.
Bär de fina silkes kläder,
Bär på skarpa svärd,
Mätta sig med mat och dryck
Har välstånd i överskott.
De kallas tjuvaktiga skrävlare.
Detta är definitivt inte vägen.

54

54

Quicunque se planta in le Tao
non sera displantate.
Quicunque imbracia le Tao
non cadera.
On honorara su nomine
de generation a generation.
Que le Tao es presente in tu vita
e tu devenira genuine.
Que illo es presente in tu familia
e tu familia florescera.
Que illo es presente in tu pais
e tu pais sera un examplo
a tote paises in le mundo.
Que illo es presente in le universo
e le universo cantara.
Como sape io que isto es ver?
Per reguardar intra me mesme.

Det väletablerade rycks inte upp med rötterna.
Den som har ett fast grepp tappar inte taget.
Generation efter generation dyrkar förfäderna utan avbrott.
Odla Tao i dig själv och moralen kommer att vara riktig.
Odla den i familjen och moralen kommer att flöda över.
Odla den i staden och moralen kommer att vara stor.
Odla den i landet och moralen kommer att vara riklig.
Odla den i världen och moralen kommer att vara överallt.
Därför, titta på dig själv och observera dig.
Titta på din familj och observera den.
Titta på din stad och observera den.
Titta på ditt land och observera det.
Tita på världen och observera den.
Hur vet jag att världen är som den är?

55

55

Ille qui es in harmonia con le Tao
es como un neonato.
Su ossos es molle, su musculos es debile,
ma su prisa es potente.
Ille non sape del union
del masculo el feminina,
totevia su penis pote star erecte,
assi intense es su vital fortia.
Ille pote critar fortissime tote le die,
totevia ille nunquam deveni rauc,
assi comple es su harmonia.
Le fortia del Maestro es como isto.
Ille lassa que tote cosas veni e va
sin effortio, sin desiro.
Ille nunquam expecta resultatos;
dunque ille es nunquam disappunctate
Ille es nunquam disappunctate;
dunque su spirito nunquam invetera.

Den som förblir rik i moralisk kraft
Är som ett nyfött barn.
Bin, skorpioner och giftiga ormar biter det inte,
Vilda djur angriper det inte,
Rovfåglar slår inte sina klor i det.
Fastän dess ben är svaga
Och musklerna mjuka,
Är dess grepp starkt.
Utan att känna till blandningen mellan man och kvinna
Är barnet en perfekt produktion,
Absolut i vitalitet.
Barnet kan skrika hela dagen utan att bli hes.
Det är absolut i sin harmoni.
Förstående harmoni kallas Konstant.
Att känna till Konstanten kallas upplysning.
Närande liv kallas välsignelse.
Att ha kontroll över andningen kallas styrka.
När saker har blommat förfaller de, och
Detta kallas icke-Tao.
Icke-Tao dör snabbt.

56

56

Ille qui sape non parla.
Ille qui parla non sape.
Claude tu bucca,
obstrue tu sensos,
obtunde tu acutessa,
disnoda tu nodos,
amolli tu reguardo,
subside tu pulvere.
Isto es le identitate primal.
Sia como le Tao.
On non pote approchar lo o retirar lo,
beneficiar lo o nocer a illo,
honorar lo o disgratiar lo.
Illo se rende continuemente
Illo es proque illo indura.

Hon som vet talar inte.
Hon som talar vet inte.
Fyll igen dina hål, stäng dina dörrar,
Mjuka upp dina kantigheter, lossa dina band.
Mjuka upp ditt bländande sken och bli ett med vardagen.
Detta kallas mystisk enhet.
Fastän du inte kan äga Tao, är den ditt innersta
Och samtidigt är den dig avlägsen.
Fastän du inte kan äga den, har du nytta av den,
Och kan bli skadad av den.
Du kan inte äga den, men är uppskattad genom den
Och anspråkslös av den.
Därför värderar världen dig.

57

57

Si on vole esser un grande leader,
on debe apprender a sequer le Tao.
Cessa tentar a controllar.
Lassa que vade le planos e conceptos fixe,
e le mundo governara se mesme.
Le plus prohibitiones on ha,
le minus virtuose sera le gente.
Le plus armas on ha,
le minus secur sera le gente.
Le plus subsidios on ha,
le minus independente sera le gente.
Dunque le Maestro dice:
io relinque direction del lege,
e le gente deveni honeste.
Io relinque direction del economia politic,
e le gente deveni prospere.
Io relinque direction del religion,
e le gente deveni seren.
Io relinque direction del tote desiro pro le bon communal,
e le bon deveni tanto commun como herbas.

Använd rättvisa i styrandet av staten.
Använd överraskningstaktik i krigföring.
Var ointresserad och du kommer att äga världen.
Hur vet jag att det är så?
Genom detta:
Ju mer regler det finns,
Desto fattigare blir folket.
Ju mer dödliga vapen folk äger,
Ju mörkare är landet och stammen.
Ju smartare människorna är,
Ju mer speciella handlingar kan de utföra.
Ju petigare lagarna är,
Desto fler tjuvar och gangsters finns det.
Därför säger de visa:
”Jag tvingar inte fram min filosofi och människorna förändrar sig ändå.
Jag uppskattar min klarhet och människorna rättar till sig själva.
Jag ingriper inte och människorna berikar sig trots det.
Jag har inga önskningar
Och människorna upptäcker sina unika medvetanden”.

58

58

Si un pais se governa con tolerantia,
le gente es confortabile e honeste.
Si un pais se governa con repression,
le gente es depresse e astute.
Quando le voler-a-fortia es incargate,
le plus alte le ideales, le plus basse le resultos.
Essaya a facer que le gente es felice,
e tu pone le fundamentos de miseria.
Essaya a facer que le gente es moral,
e tu pone le fundamentos de vitio.
Dunque le Maestro es contente
a servir como un examplo
e non a imponer su voler.
Ille es punctate, ma non penetrante,
Franc, ma flexibile.
Radiante, ma dulce al oculos.

När myndigheten låter folket vara ifred
Är de avslappnade.
När myndigheten är petig
Blir människorna oroliga.
Motgång har med tur att göra.
Tur gömmer olycka.
Vad har en bestämd avgränsning?
Vad är abnormt?
Det normala återgår till underlighet.
Godhet återgår till förvrängning.
Folk har uppenbarligen varit förvirrade en lång tid.
Därför reglerar de visa saker utan att ingripa.
De slipar utan att separera,
Rätar ut utan att dra upp riktlinjer.
De lyser utan att glänsa.

59

59

Pro ben governar un pais
il ha nil melio que moderation.
Le marca de un homine moderate
es le libertate de su proprie ideales.
Tolerante como le celo,
omne-penetrante como lumine solar,
firme como un monte,
flexibile como un arbore in le vento,
ille ha nulle destination in vista
e face uso de alique
le qual le vita per fortuna le apporta.
Nil es impossibile pro ille.
Proque ille ha relinque,
ille pote custodiar le ben-esser del populo
como un matre custodia su infante.

Där finns ingenting som är så bra som enkelhet
När det gäller att regera ett land och tjäna Himmelen.
Bara genom enkelhet kan du snabbt tillfriskna.
När du snabbt tillfrisknar ackumulerar du moral.
Att ha ackumulerad moral:
Det finns ingenting du inte kan övervinna.
När det inte finns någonting som du inte kan övervinna
Vem vet var gränserna går för dina möjligheter?
Dessa gränser blir outgrundliga,
Du kan besitta landet.
När Ur-Modern besitter landet kan det bli lång-livat.
Detta kallas ”att plantera rötterna djupt och ordentligt”.
Det är Vägen till lång liv och eviga visioner.

60

60

Le governar de un pais grande
es como le frir de un piscette.
On lo avaria con troppo pulsar.
Centra tu pais in le Tao
e mal habera nulle fortia.
Non proque illo non es la,
ma proque tu potera remover te de su via.
Da a mal nil a opposer
e illo disparera per se mesme.

Att styra ett stort land är som att tillaga en liten fisk.
När du regerar folk med Tao
Kommer demoner inte att ha någon kraft.
Inte så att de inte har kraft,
Men deras kraft kommer inte att skada folket.
Eftersom de visa inte skadar folket,
Kommer de två inte att skada varandra.
Här smälter deras kraft samman till en och återvänder.

61

61

Quando un pais obtene fortia grande,
illo deveni como le mar:
tote rivos curre a in illo.
Le plus potente illo deveni,
le plus grande le besonio pro humilitate.
Humilitate significa haber fide in le Tao,
pro isto nunquam haber besonio de esser defensive.
Un nation grande es como un homine grande:
Quando ille face un error, ille lo comprende.
Habente comprendite lo, ille lo admitte.
Habente admittite lo, ille lo corrige.
Ille considera le qui indica su faltas
como su inseniante le plus benevolente.
Ille pensa de su inimico
como le umbra que ille se mesme projecta.
Si un nation se centra in le Tao,
si illo nutri su proprie gente
e non se ingere in le affaires de alteres,
illo sera un lumine a tote nationes in le mundo.

En bra stat skall vara som en flodsänka.
En blandning av hela världen,
Den är världens kvinnlighet.
Kvinnlighet övervinner alltid manlighet med mjukhet
Eftersom mjukhet är mindre.
Därför om en stor stat tjänar åt en liten stat
Kommer den att vinna förtroende hos den lilla staten.
Om en liten stat tjänar åt en stor stat
Kommer den att vinna förtroende hos den stora staten.
Därför tjänar några för att vinna förtroende
Och några vinner förtroende trots slaveri.
Den stora staten vill ingenting annat
Än att förena och föda sitt folk.
Små stater vill ingenting annat
Än att tjäna rätt person.
Därför får båda vad de vill ha.
Storhet ligger i att tjäna.

62

62

Le Tao es le centro del universo
le tresor del bon homine
le refugio del mal homine.
On pote comprar le honores con parolas belle,
on pote ganiar le respecto con bon actos;
ma le Tao es ultra tote valor,
e necuno pote complir lo.
Le gente pote vider su lumine
Dunque, quando on selige un nove leader,
non offere a adjutar le
con tu ricchessa o tu competentia.
In su loco offere
a inseniar le del Tao.
Proque le Maestros ancian estima le Tao?
Proque, essente un con le Tao,
quando on cerca, on trova;
e quando on face un error, on se pardonna.
Illo es proque tote le mundo lo ama.

Tao är gömd djupt i alla ting.
Den är en god skatt
Och en tillflykt för det som inte är så bra.
Med skickliga ord kan du bli framgångsrik.
Med hedersvärda handlingar kan du bli uppskattad.
Folk kanske inte är så bra, men hur kan du förneka dem?
Därför, även om det finns fina juveler som bärs fram på hästar vid kejsarens kröning och installationen av de tre prinsarna,
Är inte detta så bra som att stanna där du är
Och låta dig utvecklas i Tao.
Varför värderade de gamla Tao så mycket?
Man kan inte säga att det var för söka vinning
Eller för att avskräcka brott med bestraffning.
Därför är den det mesta prisade i världen.

63

63

Age sin facer;
travalio sin effortio.
Pensa del parve como large
e le poc como multe.
Confronta le difficile
durante que illo es ancora facile;
compli le labor grande
per un serie de parve actos.
Le Maestro nunquam essaya a attinger le grande;
dunque ille compli grandor.
Quando ille incontra un difficultate,
ille stoppa e da se mesme a illo.
Ille non adhere a su proprie conforto;
dunque problemas es nulle problema pro ille.

Handla utan att ”göra”
Bli inblandad utan att manipulera.
Smaka utan att smaka.
Göra det stora smått,
Och gör många, få.
Svara på ilska med moral.
Bearbeta svårigheter medan det fortfarande är lätt.
Ta itu med det stora medan det fortfarande är litet.
Det svåra i livet
Börjar alltid med att vara lätt.
Stora företag har en gång varit små.
Därför tar den vise aldrig itu med det stora
Och får på så vis möjlighet att förverkliga sin storhet.
Oviktiga ord genererar liten övertygelse,
Mycket bekvämlighet leder till mycket svårighet.
Därför behandlar den vise saker som om de var svåra,
Och härav, blir de lättare.

64

64

Que es radicate es facile a nutrir.
Que es recente es facile a corriger.
Que es fragile es facile a rumper.
Que es parve es facile a dispersar.
Evita enoio ante que illo surge.
Pone cosas in ordine ante que illos existe.
Le pino gigante
cresce ex un planton miniscule.
Le viage de mille millias
comencia con un passo.
Pulsante a in action, on falle.
Essayante a apprender cosas, on los perde.
Fortiante un projecto a completion,
on ruina lo que era quasi matur.
Dunque le action del Maestro es
le lassar que le cosas prende lor curso.
Ille remane tanto calme
al fin como al initio.
Ille ha nil,
dunque il ha nil pro perder.
Lo que ille desira es non-desiro;
lo que ille apprende es a disapprender.
Ille simplemente rememora gente
de que illes ha sempre essite.
Ille ama nil ma le Tao.
Dunque ille pote amar tote cosas.

Det som ligger och vilar är lätt att ta tag i.
Det som ännu inte har inträffat är lätt att planera för.
Det som är ömtåligt kan med lätthet brytas sönder.
Det som är ytterst litet kan med lätthet spridas.
Hantera saker innan de uppstår.
Klara av affärer innan de är en enda röra.
Ett tjockt träd växer upp från ett pyttelitet frö.
En hög byggnad börjar med en hög jord.
En resa på hundra mil börjar med ett steg.
Planlägg saker, och du är besegrad;
Håll fast, och du tappar taget.
Den vise få det inte att gå ihop, därför är hon inte slagen.
Genom att inte hålla fast, förlorar hon inte det.
När folk funderar ut sina projekt
Tröttnar de ofta innan det är klart.
Om du är lika engagerad vid slutet
Som du var vid början,
Kommer du inte att bli så besviken.
Därför vill den vise ha icke-längtan,
Värdera inte sällsynta saker,
Studera det som inte kan läras in
Så att Tao kan rätta till misstagen hos den genomsnittliga människan
Och hjälp alla saker i att manifestera sin sanna natur
Utan att tvinga fram det.

65

65

Le Maestros ancian
non essayava a educar le gente,
ma amabilemente les inseniava a non-saper.
Quando illes pensa que illes sape le responsas,
gente es difficile a guidar.
Quando illes sape que illes non sape,
gente pote trovar lor proprie via.
Si tu vole apprender a governar,
evita esser habile o ric.
Le patrono le plus simple es le le plus clar.
Contente con un vita ordinari,
on pote monstrar a tote gente le via
a lor proprie ver natura.

De gamla var skickliga i att använda Tao
De upplyste inte människorna,
Utan gav dem snarare enkelheten.
När människorna är svåra att styra
Beror det på deras duktighet.
Därför
Om du använder duktighet för att styra staten
Är du en statens rövare.
Om du inte använder duktighet för att styra staten
Är du en välsignelse åt staten.
Att alltid känna till det lämpliga kallas
Mystisk Moral.
Hur djup och vittgående är inte den Mystiska Moralen!
Den får allt att återvända
Tills de når den Stora Normen.

66

66

Omne rivos flue al mar
proque illo es plus basse que illes es.
Humilitate lo da su fortia.
Si on vole governar le gente,
on debe placiar se mesme sub illes.
Si on vole ducer le gente,
on debe apprender a sequer les.
Le Maestro es super le gente,
e necuno senti opprimite.
Ille va in avante del gente,
e necuno senti manipulate.
Le integre mundo es grate a ille.
Proque ille comple con necuno,
necuno pote compler con ille.

Anledningen till att floder och hav kan betraktas som
Härskare över dalgångarnas strömmar
Är på grund av att de är belägna under dem.
Därför kan de vara deras härskare.
Så om du vill vara över folk
Måste du tala ödmjukt till dem.
Om du vill leda dem
Måste du placera dig bakom dem.
Därför är den vise placerad ovanför
Och människorna känner sig inte förtryckta.
Han är främst och de känner inget fel i det.
Därför tycker de om att placera honom främst och störs inte av det.
Eftersom han inte tävlar med någon.
Ingen tävlar därför med honom.

67

67

Alicunos dice que mi doctrina es nonsenso.
Alteres lo appella elevate ma impractic.
Ma a ille qui ha reguardate intra se mesme,
iste nonsenso face senso perfecte.
E a ille qui lo applica,
iste elevation ha radices que cresce profundemente.
Io ha solmente tres doctrinas:
simplicitate, patientia, compassion.
Iste tres es le tresores le plus grande de uno.
Simple in actiones e in pensamentos,
on retorna al fonte de esser.
Patiente con ambe amicos e inimicos,
on accorda con le via que cosas es.
Mesericorde a se mesme,
on reconcilia tote esseres in le mundo.

Orsaken till att alla kallar min Tao stor
Är för att det inte finns någonting som den.
Det är exakt därför den är stor
Att det finns ingenting som den.
Om det var någonting som var exakt överensstämmande med den
Hur skulle den kunna vara liten?
Jag har tre skatter som jag gillar och vårdar.
Den första är medlidande,
Den andra är enkelhet,
Den tredje är att inte våga sätta mig själv före någon annan.
När jag har medlidande, kan jag vara modig.
När jag är enkel, kan jag vara generös.
När jag inte vågar sätta mig själv före någon annan
Kan jag ta tiden i akt för att förfina mina talanger.
I fall jag är modig utan medlidande
Generös utan att vara enkel, eller
Sätta mig främst utan att sätta mina egna angelägenheter sist,
Så kan jag lika gärna vara död.
Om du lönar krig med medlidande kommer du att segra.
Om du skyddar dig själv med medlidande kommer du att vara ogenomtränglig.
Himmelen kommer att ta hand om dig,
Och skydda dig med medlidande.

68

68

Le optime athleta
vole que su opponente es a su optime.
Le optime general
entra le mente de su inimico.
Le optime homine de affaires
servi le bon communal.
Le optime leader
seque le voler del gente.
Omne de illes incarna
le virtute de non-competition.
Il non es que illes non ama compler,
ma que illes lo face in le spirito de joco.
In isto illes es como infantes
e in harmonia con le Tao.

Den bästa krigaren är aldrig aggressiv.
Den bästa kämpen är aldrig argsint.
Den bästa taktikern går inte i strid med fienden.
De bästa användarna av sin talanger placerar sig själva bakom dem.
Detta kallas icke-stridande moral.
Det kallas förmågan att engagera människors talanger.
Den kallas sammanfogande med Himmelen.
De gamla var utan jämförelse bra på detta.

69

69

Le generales diceva
«In loco de facer le movimento prime
il es melior attender e vider.
In loco de advantiar un uncia de longor
il es melior retirar se un yard.»
Isto se appella
mover in avante sin advantiar,
repulsar sin usar del armas.
Il ha nulle infortuna plus grande
que le subestimar de un inimico
Le subestimar de un inimico
significa le pensar que ille es mal.
Dunque on destrue su tres tresores
e deveni un inimico se mesme.
Quando duo grande fortias se oppose a un le altere,
le victoria vadera
al uno que sape submitter se.

Strateger har ett uttryck:
”Jag föredrar att kunna röra mig, hellre än att vara i en låst ställning
Föredrar att flytta tillbaka ett steg än gå fram en decimeter”.
Detta kallas framsteg utan att avancera;
Förbereda sig utan att vilja glänsa;
Slå till där det inte finns något försvar;
Intagande honom utan strid.
Det finns ingen större fara än att underskatta sin motståndare.
Om jag underskattar min motståndare
Kommer jag att förlora det som är kärast.
Därför
När motståndare drabba ihop
Kommer den som är ledsen för det att vara vinnaren.

70

70

Mi doctrinas es facile a comprender
e facile a applicar
Totevia le intellecto nunquam los apprendera,
e si on essaya a practicar los, on fallera.
Mi doctrinas es plus vetule que le mundo.
Como pote on apprender lor signification?
Si tu vole saper me
reguarda intra tu corde.

Mina ord är lätta att förstå
Och lätta att praktisera.
Ändå är det ingen som förstår dem eller praktiserar dem.
Mina ord har ett ursprung;
Mina handlingar har en princip.
Det är bara på grund av att du inte förstår detta
Som du inte förstår mig.
Eftersom det är få som förstår mig
Är jag värderad.
Därför bär de visa grova kläder.
Dock gömmer sig en juvel i hans bröst.

71

71

Non-saper es ver scientia.
Presumer saper es un maladia.
Primo comprende que tu es malade;
pois tu pote approchar le sanitate.
Le Maestro es su proprie medico.
Ille se mesme ha curate de tote saper.
Dunque ille es vermente integre.

Det finns ingenting bättre än att veta att man inte vet.
Inte veta, men ändå tänka att man vet--
Detta är sjukdom.
Bara när du är sjuk av att vara sjuk
Kan du bli frisk.
De visa blir inte sjuka
Det beror på att hon är trött på sjukdom.
Därför är hon inte sjuk.

72

72

Quando illes perde lor senso de pavor reverential,
gente torna a religion.
Quando illes non jam ha fide a se mesme,
illes comencia a depender super authoritate.
Dunque le Maestro se retira
a fin que le gente non sera confuse.
Ille insenia sin inseniar,
a fin que le gente habera nil a apprender.

När människorna inte är rädda för din kraft
Då har din kraft blivit riktigt stor.
Stör dem inte i deras inre angelägenheter.
Underkuva inte deras uppehälle.
Det är bara ditt förtryck som gör dem förtryckta.
Därför förstår den vise sig själv
Men visar inte upp sig.
Älskar sig själv
Men skryter inte.
Därför släpper hon taget
Och är nöjd med det.

73

73

Le Tao es sempre in repose.
Illo supera sin compler,
responda sin parlar un parola,
arriva sin esser advocate,
compli sin un plano.
Su rete coperi le universo integre.
E ben que su malias es large,
illo non lassa que un cosa passa.

Om du är modig att våga kommer du att dö.
Om du är modig i att inte-våga kommer du att leva.
En är välgörande och den andra är skadlig.
Vem förstår orsaken till varför Himmelen ogillar vad den ogillar?
Även de visa har svårt att förstå detta.
Himmelens väg är att segra med lätthet utan att kämpa.
Att svara bra utan ord,
Att komma naturligt utan att vara speciellt inbjudan,
Att planera bra utan oro.
Himmelens nät är vidsträckt.
Det är löst.
Ändå slipper ingenting igenom.

74

74

Si on sape que tote cosas se cambia,
on non essayara a tener a alique.
Si on non ha timor de morir,
il ha nil que on non pote complir.
Essayar a controllar le futura
es como essayar a prender le loco del carpentero principal.
Quando on manea le utensiles del carpentero principal,
probabilemente on secara tu mano.

Om människorna inte är rädda för döden
Hur kan du skrämma dem med döden?
Om du får människorna att oupphörligt vara rädda för döden
Genom att fokusera på någon som gör någonting ovanligt
Och döda den personen,
Vem vågar då röra sig?
Det finns alltid officiella bödlar att hantera detta.
Om du spelar rollen av officiell bödel
Är det som att spela rollen av Mäster Snickaren.
Det är inte många som inte vill hugga av deras händer.

75

75

Quando taxas es troppo grande,
le gente habera fame.
Quando le governamento es troppo inportunate
le gente perde lor spirito.
Age pro le beneficio del gente.
Ha fide a illes; lassa les sol.

Orsaken till varför folket svälter
Beror på att deras härskare lägger omåttliga skatter på dem.
De är svåra att regera
Därför att deras härskare har sina egna ändamål i sinnet.
Orsaken till att folk tar lätt på döden
Är för att de vill att livet skall vara rikt.
Därför tar de lätt på döden.
Det är bara genom att inte leva för ditt eget ändamål
Som du kan ställa dig över värderingar av livet.

76

76

Homines quando nascite es molle e flexibile;
quando morte, illes es rigide e dur.
Plantas quando nascite es tenere e flexibile;
quando morte, illes es fragile e sic.
Dunque quicunque es rigide e inflexible
es un discipulo del morte.
Quicunque es molle e cedente
es un discipulo de vita.
Le dur e le rigide sera rupte.
Le molle e flexibile prevalera.

När folk är nyfödda är de milda och mjuka.
Vid döden är de hårda och stela.
När plantor är levande är de mjuka och fina.
När de dör, vissnar de och torkar upp.
Därför är hård och stel följden av döden.
Mild och mjuk är följden av livet.
Därför, om du är aggressiv och stel, kommer du inte att segra.
När ett träd är hårt tillräckligt, huggs det ner. Därför
Är hård och stel mindre,
Mild och mjuk är större.

77

77

Le modo que illo age in le mundo, le Tao
es como le curvar de un arco.
Le alto se curva a basso;
le basso se curva in alto.
Illo adjusta excesso e deficientia
a fin que il ha balantia perfecte.
Illo subtrahe de illo que es troppo
e da a illo que non es bastante.
Ille qui essaya a controllar,
qui usa fortia a protectar su poter,
va contra le direction del Tao.
Illos subtrahe de ille qui non ha bastante
e da a ille qui ha multo troppo.
Le Maestro pote continuar dar
proque il ha nulle fin a su ricchessa.
Ille age sin expectation,
succede sin assumer credito,
e non pensa que ille es melior
que alicuno altere.

Himmelens väg
Är som att hantera en pilbåge.
Överdelen böjs ner,
Nederdelen böjs upp.
Överskottet av strängen dras undan
Där det behövs mer, läggs det till.
Det är Himmelens väg
Att ta bort där det är överskott
Och lägga till där det fattas.
Människornas väg är annorlunda:
De ta bort där det behövs mer
Och lägger till där det är överskott.
Vem kan ta sitt överskott och ge det till människorna?
Bara en som äger Tao.
Därför agerar de vise utan förväntning.
Håller inte fast vid sina prestationer.
Vill inte visa sin moral.

78

78

Nil in le mundo
es tanto molle e cedente como aqua.
Totevia pro dissolver le dur e inflexible,
nil pote superar lo.
Le molle supera le dur;
le dulce supera le rigide.
Tote le mundo sape que isto es ver,
ma poc pote applicar lo.
Dunque le Maestro remane
seren in medio de tristessa.
Le mal non pote entra su corde.
Proque ille ha abandonate le adjutar,
ille es le adjuta le plus grande del gente.
Ver parolas pare esser paradoxe.

Ingenting i världen är mjukare än vatten,
Trots det finns ingenting bättre för att övervinna det hårda och starka.
Detta är för att ingenting kan ändra på vattnet.
Att det mjuka övervinner det hårda
Och det stilla övervinner det aggressiva
Är någonting som alla vet
Men som ingen kan göra sig själv.
Därför säger de visa:
”En som accepterar statens smuts
Blir dess mästare.
Den som accepterar dess olycka
Blir kung i världen”.
Sanningen tycks motsägande.

79

79

Fallimento es un opportunitate.
Si on blasma alicuno altere,
il ha nulle fin al blasmo.
Dunque le Maestro
satisface su proprie obligationes
e corrige su proprie errore.
Ille face lo que ille debe facer
e demanda nil de alteres.

Efter att ha lugnat ner sin ilska
Finns det alltid förtrytelse.
Hur kan detta anses som något bra?
Därför håller de visa sin del av en överenskommelse
Och kontrollerar inte den andra personen.
Därför håller den officiella moralen vad den lovat
Och den oärlige bryter det.
Himmelens Tao har inga favoriter:
Den höjer upp det som är Bra.

80

80

Si un pais se governa sagemente,
su habitantes sera contente.
Illes gaude del labor de su manos
e non guasta tempore inventante
machinas que allevia travalio.
Proque illes carmente ama su casas,
le viages non les interessa.
Il pote haber un poc de carros e barcas,
ma istos non va alicubi.
Il pote haber un arsenal de armas,
ma necuno jamais los usa.
Le gente gaude de su alimentos,
prende placia in esser con su families,
passa le weekends travaliante in su jardines,
se delecta in le evenimentos del vicinitate.
E etiam ben que le pais proxime es assi proxime
que gente pote audir su gallos cantante e su canes latrante,
illes es contente a morir de vetulessa
sin jamais vader pro vider lo.

Låt landet vara litet och människorna få,
Som, även om de har många maskiner, så använder de dem inte.
De tar döden allvarligt och vandrar inte långt bort.
Fastän de har båtar och vagnar, åker de aldrig i dem.
De har vapen men de går aldrig i krig.
Låt dem återvända till att mäta genom att göra knutor i repen.
Se till att de har bra mat, ge dem fina kläder, en fridfull boning och ett avslappnat liv.
Fastän grannlandet kan ses och dess hundar och kycklingar höras,
Kommer människorna att bli gamla och dö utan att ha besökt varandras länder.

81

81

Ver parolas non es eloquente;
eloquente parolas non es ver.
Homines sage non debe provar su puncto;
homines qui debe provar su puncto non es sage.
Le Maestro ha nulle possessiones.
Le plus que ille face pro alteres,
le plus felice ille es.
Le plus que ille da a alteres,
le plus opulente ille es.
Le Tao nutri per non fortiar.
Per non dominar, le Maestro duce.

De sanna orden är inte fantastiska.
Fantastiska ord är inte sanna.
Det goda debatterar inte.
Debatter är inte bra.
Den som känner verkligen är inte skolad,
Den med omfattande kunskap vet egentligen inte mycket.
De visa lägger inte på hög,
Hon ger folket sitt överskott.
Genom att ge av sitt överskott till andra blir hon berikad.
Himmelens väg är att hjälpa, inte att skada.
De visas väg är att agera utan att påstå.